HK Privat, FOA, Danmarks Lærerforening og 3F er blandt de fagforbund, der holder kongresser i efteråret. Foto er fra 3F's kongres i september 2016. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix.

Fagbevægelsens efterår: Kongresser, kampvalg og debat om fremtidens overenskomster

16. aug 2019
HK Privat skal vælge ny næstformand. 3F skal vælge to nye gruppeformænd og FOA en ny forbundssekretær. På en stribe kongresser hen over efteråret skal store og små fagforbund drøfte krav til næste års overenskomster OK20, nedslidning og velfærd.

Om mindre end et halvt år lyder startskuddet til forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne for mere end to millioner industriarbejdere, håndværkere, laboranter, controllere og andre privat ansatte på det danske arbejdsmarked. Og det gennemsyrer arbejdet i både store og små fagforbund lige nu.  

Faglige organisationer som 3F, HK Privat og HK Handel, Dansk Metal, Dansk El-forbund og Teknisk Landsforbund er i arbejdstøjet for at høre deres medlemmer, hvad de har af ønsker og krav til de overenskomster, der skal forhandles på plads og fornyes per 1. marts 2020.  

Armlægningen mellem fagbevægelsens topforhandlere og Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og andre arbejdsgiverorganisationer begynder først for alvor i januar 2020.

Men OK20 vil sammen med fagbevægelsens kamp for tidlig pension til nedslidte gå som en rød tråd igennem forbundskongresser og diverse andre faglige arrangementer i efteråret.     

Ny Vind i HK Privat

HK Privat lægger for med kongres i Kolding fra 8. - 10. september. Med godt 110.000 medlemmer er HK Privat ikke bare en sektor i HK  men kommer ind på top fem over de største fagforeninger i Danmark.  

Og på kongressen vil næste års fornyelse af overenskomsterne fylde en del. HK Privat har fået mere end 20.000 input fra medlemmer fra mere end 1.000 arbejdspladser til OK2020, og det vil blandt andet blive vendt på kongressen, ligesom der vil være debat om de private lønforsikringer, som fra næste måned kommer til at omfatte alle medlemmer af HK Privat. 

Lige nu er Anja Camilla Jensen eneste kandidat til næstformandsposten, og hun ventes at blive valgt og dermed blive et nyt ansigt i toppen af dansk fagbevægelse.

Formand  Simon Tøgern sidder sikkert som sektorformand,  men der skal vælges ny næstformand i stedet for Marianne Vind, der de næste fem år er valgt til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet.  

Lige nu er Anja Camilla Jensen eneste kandidat til næstformandsposten, og hun ventes at blive valgt og dermed blive et nyt ansigt i toppen af dansk fagbevægelse.

49-årige Anja Camilla Jensen er i dag specialkonsulent i Kost- og Ernæringsforbundet og medlem af bestyrelsen i Branchesektionen Organisationer i HK Privat. Hun har tidligere arbejdet som faglig sekretær i både HK Handel Hovedstaden og 3F Hotel & Restauration. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) gæster kongressen og holder tale til de privat-ansatte HK'ere.

To nye gruppeformænd i 3F

Danmarks største fagforbund 3F holder kongres i Aalborg fra lørdag 21. til torsdag 26. september.

Forbundsformand Per Christensen forventes genvalgt som formand for 3F, hvor forbundets nye slogan 'Gør dig stærkere' vil danne rammen for kongressen. Temaer bliver blandt andet, hvordan man styrker det enkelte medlem gennem fællesskabet, og hvordan man mindsker ulighed og sikrer ret til tidlig pension for nedslidte.

3F skal vælge nye gruppeformænd til Byggegruppen og den Offentlige gruppe, da de nuværende formænd Kim Lind Larsen og Ellen K. Lykkegaard begge går på pension. 

Og så kommer OK20 også på dagsordenen på 3F-kongressen. Ved den seneste overenskomstfornyelse på det private arbejdsmarked i 2017 stemte især mange håndværkere og stilladsarbejdere fra 3F nej til overenskomsten på trods af, at forbundsledelsen anbefalede et ja. Det vil forbundsledelsen for alt i verden undgå gentager sig næste år.    

3F skal vælge nye gruppeformænd til Byggegruppen og den Offentlige gruppe, da de nuværende formænd Kim Lind Larsen og Ellen K. Lykkegaard begge går på pension. Her er fristen for kandidater ikke udløbet endnu, men et par interne kandidater har meldt sig. 

Mette Frederiksen (S) kigger også forbi 3F-kongressen. Hun er på hjemmebane både i Aalborg og i 3F, hvor medlemmerne går højt op i både kampen for tidligere pension til nedslidte og kampen mod social dumping, der begge er mærkesager for Danmarks nye statsminister. 

Kongres-drama hos lærerne     

Danmarks Lærerforening har kongres i København fra 1. til 3. oktober. På dagsordenen er blandt andet Folkeskoleidealet, hvor formand Anders Bondo Christensen skal afrunde flere års arbejde og debat om, hvordan fremtidens folkeskoleideal ser ud.  Derudover skal det tages hul på ønsker til overenskomstfornyelse i 2021 og bydes velkommen til den nye børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

På lærernes kongres kan der komme dramatik omkring kampvalg til posten som næstformand, hvor Dorte Lange bliver udfordret. 

Hun er allerede voldsomt populær blandt lærerne efter en hilsen til dem, hvor hun kalder forløbet med lærerkonflikten i 2013 for "uskønt" og lover at arbejde for at genopbygge tilliden. 

På lærernes kongres kan der komme dramatik omkring kampvalg til posten som næstformand, hvor Dorte Lange bliver udfordret af formanden for Ballerups Lærerforening Morten Refskov. Formanden Anders Bondo genopstiller men har meldt ud, at han kun fortsætter på posten med Dorte Lange som næstformand. 

Flere kampvalg i FOA 

Sosu-assistenternes og pædagogmedhjælpernes fagforbund FOA holder kongres 9. - 11. oktober i Odense.  Forbundsformand Mona Striib, der sidste år afløste Dennis Kristensen på posten, skal lede en kongres, hvor temaerne er velfærd, utryghed og nedslidning, ret til faglig udvikling samt en retfærdig løn og ordentlige vilkår til FOAs medlemmer.

I en offentlig sektor, hvor der har været økonomisk smalhals i årevis, har FOA-medlemmerne følt sig kvast af minuttyranni og effektiviseringer. Med tusindvis af sosuer på vej på pension og udfordringer med at rekruttere unge til sosu-uddannelserne, vil FOA-kongressen diskutere, hvordan man sikrer flere ressourcer og bedre arbejdsvilkår blandt forbundets medlemmer. 

Formandsskabet, der udover Mona Striib består af næstformand Thomas Enghausen, forventes genvalgt.

Til gengæld bliver der kamp om de tre poster som forbundssekretær. Her slås fire kandidater om de tre pladser. Forbundssekretær Helena Mikkelsen og forbundssekretær Jens Nielsen genopstiller. Desuden opstiller faglig sekretær Maia Melchiorsen fra FOA Nordsjælland og sektorformand Dorthe Isager fra FOA Vestsjælland.

Der bliver også kampvalg til posten som formand for pædagogisk sektor i FOA. Her bliver den nuværende formand Mogens Bech Madsen udfordret af sektorformand Kim Henriksen fra FOA Herning. 

Og til posten som næstformand i forbundets teknik- og servicesektor opstiller Hans Erik Pedersen fra FOA Vestsjælland og Thomas Brücker Larsen fra FOA Brand og Redning. En af dem vil afløse Jan Nonboe, der ikke genopstiller.

Pædagogerne i god tid 

BUPL afholder en ekstraordinær kongres den 20. november 2019 udelukkende med fokus på overenskomstforhandlingerne 2021.

Og på den anden side af årsskiftet venter også kongresser i flere store fagforbund. HK Kommunal holder kongres i slutningen af januar 2020, hvor der skal vælges ny formand til at afløse Bodil Otto, der går på pension. 

Og i juni næste år er det HK Stat, der holder kongres.

Endelig holder både Dansk Metal, Teknisk Landsforbund, Socialpædagogerne, Fødevareforbundet NNF og Uddannelsesforbundet kongresser i efteråret 2020.

Rettelse: I en tidligere udgave af artiklen fremgik det, at sektorformand i HK Stat Rita Bundgaard stopper på sektorkongressen i 2020. Det var en fejl og er derfor slettet. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her