Færre indvandrere på støtten

22. okt 2010
Kurven er vendt. Trods krise strømmer indvandrerne ud på arbejdsmarkedet til gavn for det offentliges kasse.

På bare seks år er antallet af indvandrere, der lever af penge fra det offentlige faldet med tyve procent. Trods de seneste års krise.

For blot seks år siden levede langt flere indvandrere af penge fra det offentlige, end det er tilfældet i dag. Og det er trods de seneste års krise.

I dag lever 33 procent af alle indvandrere mellem 18 og 64 år af penge fra det offentlige - mens det for seks år siden var 41 procent. Det er et fald på 20 procent, viser de seneste tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

"Kurven er vendt. Vi har i Danmark et forkert selvbillede, hvis vi tror, at vi er lukkede over for vores muslimske medborgere. Det viser tallene tydeligt. Danskerne har overkommet deres fordomme og ansætter nu også folk, der beder i arbejdstiden," siger Torben Møller-Hansen, direktør for Foreningen Nydansker.

Danskerne forlader ikke støtten

Tallene viser også, at andelen af alle danskere mellem 18 og 64 år, som lever af støtte, holder sig stabilt på 18 til 17 procent.

Andelen af indvandrere mellem 18 og 64 år, som lever af alene dagpenge eller kontanthjælp, er faldet med 35 procent. I 2004 levede 26 procent af indvandrerne af dagpenge eller kontanthjælp, mens det i dag er nede på 17 procent.

Antallet af danskere på denne form for støtte holder sig stabilt på syv til seks procent af alle danskere mellem 18 og 64 år.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Torben Møller-Hansen understreger, at årsagen er en ændring i danskernes holdning til at ansætte indvandrere i virksomhederne.

Fordommene er færre

"Har en virksomhed først haft en god oplevelse med at ansætte en udlænding, så er den også parat til at ansætte flere. Hovedårsagen til det positive billede er en større rummelighed hos danskerne," siger Torben Møller-Hansen.

Arbejdsmarkedsstyrelsen mener, at det bl.a. skyldes jobcentrenes indsats for at få indvandrere i job. Desuden har der været en lang periode med gode konjunkturer, og en større andel af de indvandrere, der kommer til landet, er kommet for at arbejde.

Indsatsen virker

"Trods en af de hårdeste kriser i lang tid formår vi at fastholde en god udvikling, hvor langt færre indvandrere lever af penge fra det offentlige end tidligere. Det lange seje træk virker," siger Stig Martin Nørgaard, kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Foreningen Nydansker påpeger dog, at der fortsat er alt for mange indvandrere på offentlig forsørgelse i forhold til danskere.

Mens 17 procent af danskerne lever af det offentliges penge, gælder det samme for 33 procent af indvandrerne.

Målet er endnu flere i job

"Selv om indvandrerne stadig er overrepræsenterede i forhold til danskerne, tror jeg, at det vil ændre sig i fremtiden," siger Torben Møller-Hansen.

Ifølge en ny undersøgelse af 1.000 virksomheder foretaget af Integrationsministeriet er 81 procent af de private virksomheder, der har nydanskere ansat, godt tilfredse med dem. I det offentlige er det 83 procent af virksomhederne.

Tabellerne er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Efterlønsmodtagere tæller ikke med i statistikken, men havde man talt efterløn med, ændrer det ikke ved billedet af, at færre indvandrere lever på offentlig forsørgelse.

Folk på støtten

Andelen af danskere og indvandrere på enhver form for støtte fra det offentlige i 2004 og i 2010. Efterløn er ikke medregnet. 

Orange = Danskere.
Sort = Indvandrere.Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen.