Fællestillidsmand: Universitetsdirektion i ideologisk felttog mod den danske model

25. sep 2019, 13:30

PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET ønsker direktionen at opsige 1. maj som kutymefridag. Det kan de sikkert gøre med et passende varsel, for opsigelse af kutymefridage har været en populær sport blandt ledelserne i den offentlige sektor de seneste år.

Det rystende i denne sag er universitetsdirektionens argumentation, og deres fejlagtige opfattelse af et cirkulære fra 1963.

Jeg håber, at den socialdemokratiske regering vil sætte en stopper for Moderniseringsstyrelsens systematiske anslag mod ordnede forhold på det offentlige arbejdsmarked
Olav W. Bertelsen, fællestillidsmand på Aarhus Universitet, Formand for DM-Viden

Direktionens hovedargument er: “at KU i forhold til vores omverden må fremstå politisk neutralt og dermed ikke ønsker at sende det politiske statement som betalt frihed 1. maj giver”.

LÆS OGSÅ: Halvdelen af akademikerne i det offentlige arbejder løs i frokostpausen

Argumentet er stærkt politiserende og helt uacceptabelt for en statslig institution. Første maj er ikke en politisk begivenhed men en fejring af den fagbevægelse, der siden septemberforliget i 1899 har været en afgørende og stabiliserende del af det danske arbejdsmarked. Det er også til gavn for universiteternes ledelser, at de kan støtte sig til de aftaler og de ordnede forhold, som fagforeningerne og overenskomsterne mellem staten og fagforeningerne giver.

KU'S DIREKTION KOMMER med denne begrundelse til at udtrykke et politisk ønske om at undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel. Begrundelsen bidrager til et billede af en stat, der med Moderniseringsstyrelsen i spidsen opfører sig organisationsfjendtligt med et tydeligt politisk sigte. Man vil gøre fagforeningerne til noget, der ikke hører til på arbejdspladserne, og man vil underminere arbejdstagernes rettigheder.

KU anerkender dog Jens Otto Kraghs cirkulære fra 1963, der siger, at ”tjenestemænd og andre, som er beskæftiget i statens tjeneste, på begæring skal have adgang til fritagelse for arbejdet den 1. maj, i den udstrækning tjenesten tillader det”. Det havde været rigtigt fint, hvis ikke man havde givet sig ud i en fuldstændig absurd fortolkning af cirkulæret. “KU ønsker at lægge sig op ad Moderniseringsstyrelsens linje, hvorefter evt. bevilget frihed 1. maj sker for den ansattes egen regning”, skriver de, og uddyber i en fodnote: “Der er ikke i cirkulæret taget stilling til, hvorvidt der skal ske løntræk mv. for den bevilgede frihed. Moderniseringsstyrelsen er dog af den opfattelse, at fritagelse for arbejdet den 1. maj sker uden løn, medmindre der på den enkelte institution måtte være praksis/kutyme for andet”.

LÆS OGSÅ: Kutyme hvad for noget? Forstå hvad kutymefridage er på to minutter

DENNE FORTOLKNING er åbenlyst forkert. Når noget ikke er nævnt, er det ofte fordi, det er en selvfølge, eller fordi dets modsætning ville være absurd. En medarbejder i staten kan til enhver tid få selvbetalt fri, hvis tjenesten tillader det. Cirkulæret ville derfor være meningsløst, hvis den ønskede betydning var, at medarbejderen selv skulle betale. Det kan undre, at nogen i Moderniseringsstyrelsen har lagt navn til denne absurde fortolkning, men sagen er nok, at man i Moderniseringsstyrelsen har den opfattelse, at man kæmper en stillingskrig mod medarbejdernes rettigheder.

Opsigelse af kutymefridage har været en populær sport blandt ledelserne i den offentlige sektor de seneste år
Olav W. Bertelsen, fællestillidsmand på Aarhus Universitet, Formand for DM-Viden

Betydningen af Jens Otto Kraghs cirkulære må fortsat være, at man har ret til, med fuld løn, at tage til 1. maj-møder, eller slet og ret holde fri, med mindre der er noget i tjenesten, der umuliggør det. Alt andet vil være absurd.

Jeg håber, at der er forstandige folk i eller omkring Københavns Universitets ledelseslag, der kan mane til besindighed i den her sag. Og jeg håber, at den socialdemokratiske regering vil sætte en stopper for Moderniseringsstyrelsens systematiske anslag mod ordnede forhold på det offentlige arbejdsmarked.