- Jeg bor her, for jeg har boet her i mange år. 11 år. Og jeg tror også, jeg har brug for hjælp, siger Thomas Hansen. Foto: TV 2 Lorry

Handicappede Thomas ramt af sparekniv: Skal væk fra bosted efter 11 år

30. jul 2019
Kommunen oplyser, at der "træffes en konkret afgørelse udfra de politiske besluttede kvalitetsstandarter og den enkeltes behov og funktionsevne."

De seneste 11 år har 42-årige Thomas Hansen boet i en lejlighed på bostedet Kuben i Københavns Nordvest-kvarter.

Men nu har Thomas Hansen fået besked fra Københavns Kommune om, at han ikke længere kan bo i bofællesskabet for borgere med udviklingshæmning. Det skriver TV 2 Lorry.

LÆS OGSÅ: 3F klar til sag mod byggematador: Murersvend blev opsagt fordi han var faglig aktiv

Det sker, efter at Københavns Kommune har lavet en række ændringer på handicapområdet i forbindelse med en besparelse.

Det gælder blandt andet kriterierne for, hvornår en borger er omfattet af målgruppen til botilbud - og her er det altså vurderet, at Thomas' behov for støtte ikke er stort nok til at lade ham blive boende. 

Kan blive psykisk syg

Thomas Hansens forældre er oprørte.

- Så siger sagsbehandleren til ham: "Vi kan ikke smide dig ud, for du har en lejekontrakt, men hvis du ikke flytter fra inden halvanden måned fra i dag, så må du ikke længere bruge fællesarealerne og personalet," siger Lene Hansen til TV 2 Lorry.

I stedet har Københavns Kommune tilbudt Thomas Hansen egen lejlighed, hvor han altså ikke længere har adgang til den hjælp, og det fællesskab, der er i Kuben. Men det har han brug, siger Lene Hansen.

- Han har brug for, at han kan gå hen til andre, hvis der er noget han vil spørge om, og at han kan snakke med de andre. Thomas er jo det, man kalder en enespænder. Derfor har han brug for det sociale fællesskab, der er her. Hvis han kommer ud alene, frygter jeg, han går fuldstændig i stå. Jeg vil næsten vove at påstå, at det vil gøre ham psykisk syg, siger Lene Hansen.

Artiklen fortsætter efter videoen

"Jeg har brug for hjælp"

Også Thomas selv, har svært at forstå, hvorfor han lige pludselig skal bo alene.

- Jeg bor her, for jeg har boet her i mange år. 11 år. Og jeg tror også, jeg har brug for hjælp. For jeg har brug for hjælp her på Kuben.

Københavns Kommune har ikke ønsket at udtale sig om den konkrete sag - men til TV2 Lorry skriver Socialforvaltningen, at "kvalitetsstandarderne i februar blev vedtaget af Socialudvalget i København, og beskriver det politisk fastlagte serviceniveau, ift. hvad man som borger med handicap typisk kan få tilbudt hjælp til."

Hvad er årsagen til at man indført dem?

"Det sker som et led i at opnå de vedtagne besparelser der var en del af budget 2019. Kvalitetstandarderne skal være med til at beskrive serviceniveauet og dermed sikre en bedre forventningsafstemning med borgerne." Hvordan afgør I ,hvem der er i målgruppen til et botilbud?

"Kvalitetsstandarderne beskriver, ved hvilken funktionsevne der typisk tilbydes et botilbud. I forhold til den enkelte borger træffes en konkret afgørelse udfra de politisk besluttede kvalitetsstandarder, og den enkeltes behov og funktionsevne," skriver Socialforvaltningen i en mail til TV 2 Lorry.

Og ifølge Thomas’ forældre er der brug for en revurdering.

- Han har brug for at blive boende, han har brug for det sociale netværk, han har her. De skal ikke prøve at gøre Thomas bedre end han er, for det er han ikke, siger Lene Hansen.