Europæiske AFkontorer skal lære af hinanden

17. jun 2013
EUKommissionen vil sikre mere effektiv jobformidling

Selv om flere end 26 millioner EU-borgere står uden arbejde, er der ifølge EU-Kommissionen også 1,7 millioner ubesatte stillinger.

Det er en af grundene til, at beskæftigelseskommissær László Andor mandag foreslår et tættere samarbejde mellem de offentlige arbejdsformidlingskontorer i de 27 medlemslande.

- Det er afgørende for, at vi kan håndtere den høje arbejdsløshed, at de offentlige jobformidlinger, som spiller en nøglerolle i en aktiv arbejdsmarkedspolitik, bliver mere effektive, siger Andor på et pressemøde.

Han foreslår blandt andet, at man skal etablere en ny platform, hvor man med hjælp fra en række fælles målsætninger bedre kan sammenligne, hvordan forskellige landes jobformidlinger klarer sig.

Det skal gøre det nemmere at se, hvilke metoder der virker bedst, så landene bedre kan lære af hinanden. Samtidig skal det gøre det muligt at blive opmærksom på problemer på arbejdsmarkedet tidligere, end det er tilfældet i dag.

Det er også tanken, at det nye netværk kan bruges til at hjælpe med den praktiske gennemførelse af de ting, man er enedes om på EU-niveau, men som det på beskæftigelsesområdet er det enkelte medlemslands ansvar at håndtere.

Det gælder for eksempel den såkaldte ungdomsgaranti, som opfordrer medlemslandene til at sikre, at alle unge bliver tilbudt et job, videreuddannelse, lære- eller praktikplads inden for fire måneder efter, at de er blevet færdige med skolen.

Der har været et uformelt samarbejde mellem de europæiske arbejdsformidlinger siden 1997. Det styrkede samarbejde ventes at blive diskuteret på det topmøde om ungdomsarbejdsløshed, der skal finde sted i Berlin 3. juli.

Det konkrete forslag skal behandles af medlemslandene og Europaparlamentet med sigte på, at det kan føres ud i livet fra begyndelsen af 2014.

/ritzau/