Arkivfoto. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

EU-udkast om covid-19 får kritikere op ad stolen: Truer lønmodtageres sikkerhed

28. maj, 21:00
Et udkast fra EU-Kommissionen om arbejdsmiljøforebyggelse af covid-19 får kritik af den europæiske fagbevægelse. Udkastet skal til afstemning i EU-Parlamentet til sommer.

En corona-strid i EU kan til sommer blive til virkelighed, når Europa-Parlamentet skal beslutte, om man skal forkaste eller godkende et udkast fra EU-Kommissionen.

I udkastet vil kommissionen klassificere covid-19 som en kategori 3-sygdom, men det er den europæiske fagbevægelse og særligt venstrefløjsgrupperne i Europa-Parlamentet lodret imod.

De ønsker, at covid-19 klassificeres i kategori 4, der er den højeste kategori, fordi de mener, at virusset udgør en alvorlig trussel for europæiske lønmodtageres arbejdsmiljø. Og særligt for dem, der arbejder i frontlinjen på hospitaler, hvor smitterisikoen er størst.

LÆS OGSÅ: Nye tal afslører: Coronasmitte rammer chauffører hårdest

Planen er, at kategoriseringen skal skrives ind i EU's direktiv for biologiske agenser, som skal implementeres i EU-landenes nationale lovgivninger. Biologiske agenser er bl.a. mikroorganismer, der er kan fremkalde en infektionssygdom hos mennesker. Det kan også være virus, som potentielt kan gøre folk alvorligt syge.

Det er ikke uden betydning, hvordan virusset kategoriseres. En kategori 4 stiller nemlig større krav til arbejdsmiljøforebyggelse. Samtidig er signalværdien større ved at vurdere covid-19 i en kategori 4, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

 - Jo højere kategori, man placerer covid-19 i, jo højere forebyggelse i arbejdsmiljøet skal der være. På den måde vil det få konkret betydning. Men det sender også et signal om, hvor alvorligt man arbejdsmiljømæssigt skal tage covid-19, siger Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.

- Hvis man blot klassificerer covid-19 i kategori 3, risikerer vi, at forebyggelsen ikke bliver høj nok. Man kan eksempelvis forestille sig, at arbejdsgivere i nogle lande ikke mener, at de behøver at sikre tilstrækkelig afstand mellem medarbejderne eller kalde færre medarbejdere på arbejde for at sikre den nødvendige afstand, siger han.

EL-profil: Østlandes arbejdsmiljø kan ramme os

Enhedslistens Nikolaj Villumsen, der sidder i venstrefløjsgruppen GUE/NGEL i Europa-Parlamentet, har fulgt tilblivelsen af kommissionens udkast nøje. Sammen med andre koordinatorer i parlamentets beskæftigelsesudvalg skal han lave en indstilling til EU-Parlamentet, når det i starten af juni skal tage stilling til udkastet.

LÆS OGSÅ: Danmarkskort over coronapåbud: Urene hænder på apotek, frokost i firmabil og mundbind brugt til flere patienter

Ifølge Nikolaj Villumsen ser det ud til, at et flertal i parlamentet vil forkaste kommissionens planer.

- Der tyder på, at parlamentet står fast på den bedst mulige arbejdsmiljøbeskyttelse, og det synes jeg er positivt, siger han til A4 Arbejdsmiljø og uddyber:

- Vi deler bekymringen fra den europæiske fagbevægelse. Det er helt afgørende, at vi i takt med genåbningen af vores samfund sørger for, at arbejdsmiljøet er i top, og at der er mindst mulig risiko for, at lønmodtagerne udsættes for smitterisiko. Ikke mindst i forhold til de, der arbejder i frontlinjen.


Nikolaj Villumsen, EU-parlamentariker, Enhedslisten. Foto: Pressefoto

Får det en særlig stor betydning, om det bliver kategori 3 eller 4?

- Jeg tror, at det får en stor betydning i de enkelte medlemslande. Det er klart, at for Danmark, som er et foregangsland i forhold til arbejdsmiljøbeskyttelse, kan betydningen være mindre. De lande, det kan få betydning for (om man vælger den højeste kategorisering eller ej, red.), er eksempelvis de østeuropæiske lande. De har ringere i arbejdsmiljøbeskyttelse i deres egne lovgivninger, og de har tradition for at implementere lovgivning og henstillinger fra EU 1 til 1, siger Nikolaj Villumsen og fortsætter:

- Indirekte kan det også få konsekvenser for os herhjemme, hvis det ender med en kategori 3. For når grænserne genåbner, og østeuropæiske kolleger kommer tilbage til danske byggepladser, så har det en betydning, hvilket samfund de kommer fra, og hvor god beskyttelsen er der. Derfor er vi tilhænger af, at covid-19 kategoriseres i en kategori 4, fordi kravene til arbejdsmiljøbeskyttelse er højere.

Solidaritetsprincip

Ifølge EU’s direktiv om biologiske agenser skal biologiske farer i arbejdsmiljøet klassificeres, så både arbejdsgivere og lønmodtagere ved, hvilke sikkerhedsforanstaltninger arbejdspladserne skal foretage. Det sker i fire kategorier, hvor kategori 1 er den laveste, og kategori 4 den højeste.

Biologiske agenser, der placeres i den højeste kategori, 'kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker. Der er høj risiko for spredning til samfundet, og der er ingen effektiv behandling'.

I eksempelvis østlandene er de generelt ikke så gode til at opspore smitte. Det er vigtigt, at  disse lande bliver mere opmærksomme på, at de skal sikre, at arbejdsgiverne forebygger tilstrækkeligt
Morten Skov Christiansen, FH-næstformand

De mindre farlige biologiske agenser, der placeres i kategori 3, kan ligeledes 'forårsage alvorlig sygdom hos mennesker og spredes til samfundet', men her er der effektive behandlingsmuligheder i form af vacciner eller andet. 

I FH mener man, at så længe der ikke er en effektiv vaccine mod covid-19, bør virusset placeres i kategori 4. Det handler om, at der skal være de samme minimumsstandarder for arbejdsmiljøet i alle EU-lande, lyder det fra Morten Skov Christiansen.

- I eksempelvis østlandene er de generelt ikke så gode til at opspore smitte. Det er vigtigt, at  disse lande bliver mere opmærksomme på, at de skal sikre, at arbejdsgiverne forebygger tilstrækkeligt. Kategoriseringen kan derfor få en større betydning for EU-lande, der ikke har en særlig stærk arbejdsmiljølovgivning. Det er et solidaritetsprincip at have minimumsstandarder, siger han. 

Diskussion om laboratorier

Diskussionen i EU om kategoriseringen af covid-19 har indtil videre handlet om, at ansatte i laboratorier skal have mulighed for at udvikle en vaccine mod virusset, uden at arbejdsmiljøforanstaltninger i laboratorierne forsinker processen. En kategori 4-inddeling vil spænde ben for det arbejde, lyder det fra tilhængerne af EU-Kommissionens udkast.

- I FH og den europæiske fagbevægelse mener vi, at der er mulighed for at tilpasse forebyggelsesniveauer til situationen, så eksempelvis laboratorier kan udvikle en vaccine. Ingen har interesse i at få stoppet det vigtige arbejde. Generelt er det vigtigt at få slået fast, at covid-19 er en arbejdsmiljøproblematik i alle brancher, ikke kun i laboratorier. Det er ikke kun en sundhedsproblematik, mener Morten Skov Christiansen.

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ser man dog ingen grund til at forkaste EU-Kommissionens udkast til at klassificere covid-19 i kategori 3.

- DA er enig i EU-Kommissionens klassificering af covid-19 og tager denne til efterretning. Virksomhederne i Danmark følger naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer og arbejder hver dag målrettet på at sikre et trygt og godt arbejdsmiljø.

- Der er allerede lavet en lang række vejledninger til de forskellige brancher, som virksomhederne bruger aktivt for sikre, at det er sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark, skriver DA’s arbejdsmiljøchef, Christina Sode Haslund, i et skriftligt svar.

EU-Kommissionen ventes at vedtage udkastet den 3. juni, og derefter har parlamentet og ministerrådet en måned til at gøre indsigelse.

Klassificering af biologiske agenser

I EU's direktiv for biologiske agenser inddeles biologiske farer i arbejdsmiljøet i fire risikogrupper ud fra, hvor alvorlige de er i forhold til sygdom og behandlingsmuligheder. Kravene til forebyggelse stiger, jo højere kategorien er.

  • Kategori 1: Biologiske agenser, der usandsynligvis forårsager sygdom hos mennesker
  • Kategori 2: Biologiske agenser, der kan forårsage sygdom hos mennesker, og som er til fare for lønmodtagere. Det risikerer at sprede sig til samfundet, men der er som regel effektive behandlingsmuligheder
  • Kategori 3: Biologiske agenser, der kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker og spredes til samfundet, men hvor der findes effektiv behandlingsmuligheder
  • Kategori 4: Biologiske agenser, der kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker. Der er høj risiko for spredning til samfundet, og der er ingen effektiv behandling

Kilde: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)