Tæt på verden: Etiopien forsøger sig med socialhjælp

5. sep 2011, 11:39
Fattigdom er den vigtigste årsag til hungernød også under tørke

Selv om et land er ekstremt fattigt kan løsningen godt være socialhjælp til de værst stillede. Etiopien har for et par uger siden indledt et begrænset forsøg på at give de svageste familier kontant bistand.

I de udvalgte områder med små 200.000 indbyggere er faren for hungernød stor. Planen er at forhindre den værste fattigdom i at skabe yderligere problemer, samtidig med at der gøres en særlig indsats for at bore brønde og indføre bedre teknologi.

Ingen bliver rige af den planlagte socialhjælp, der skal uddeles til 3.300 familier. Der er tale om 25-50 kroner om måneden til familier ude af stand til at skaffe sig mad eller for at holde børn i skole.

UNICEF står bag

Projektet er udviklet i samarbejde med FNs børnefond UNICEF. Der er tale om et forsøg på at skabe et socialt sikkerhedsnet for de mest sårbare. Forhåbningen er at kontant socialhjælp virker bedre end andre tiltag og at få metoden udbredt til hele landet.

De udvalgte lokalområder til eksperimentet ligger i en etiopisk region med 4,5 millioner indbyggere, herunder 217.000 forældreløse børn og 69.000 mennesker med handicap. Der er 119.000 gamle uden hjælp og 6.734 husholdninger med børn som familieoverhoved.

Tallene er opgjort af Etiopiens myndigheder og rapporteret af IRIN news.

Tørkekatastrofen

Krisen i Afrikas Horn omfatter over 12 millioner mennesker i Etiopien, Eritrea, Somalia, Djibouti, Uganda og Kenya. I hele området er der tørkeområder, hvorfra folk flygter i tusindvis.

Det er den tredje tørkekatastrofe i regionen de sidste fem år. Både i 2006 og 2008-09 kom millioner af mennesker i vanskeligheder og mange døde. Midt i 1980'erne døde en million mennesker i Etiopien af sult, på grund af tørke og som følge af krigshandlinger.

Sult som følge af tørke og fattigdom dræber de svageste og andre lider, og børn kommer for eksempel ikke i skole. Mangel på mad er en større årsag til unødvendig død end malaria, tuberkulose og AIDS tilsammen.

Årsag til sult

En myte er, at folk sulter, fordi der ikke er nok mad, eller der er for mange mennesker om produkterne. Årsagen er heller ikke naturkatastrofer eller misvækst.

Den førende årsag til sult er langvarig fattigdom, som forhindrer folk i at købe varer på markedet.

Kriser giver højere priser og naturligvis kan tørke og oversvømmelser, krig og epidemier skabe mangler. Uden ekstern hjælp fra for eksempel FN opstår fødevarekriser.

Fattigdom betyder også, at befolkningen ikke kan dyrke nok mad, fordi der ikke er overrisling, gødning og redskaber. Når tørke kommer, går det mest ud over de fattige, som hverken har kunstvanding eller de stærkeste frøtyper.

Mangler penge

Fødevarekrisen i Etiopien er meget alvorlig ligesom i andre lande på det afrikanske horn. Madpriserne er steget med 250 procent, og der er langt fra nok midler til nødhjælp. Officielle tal fra Etiopien siger, at 4,5 millioner af landets borgere lider under krisen.

For en uges tid siden afholdt afrikanske lande en donorkonference for at give hjælp til de østafrikanske lande. Der blev lovet 1,8 milliarder kroner, hvoraf halvanden milliard kom fra Den Afrikanske Udviklingsbank.

Det var første gang afrikanske lande selv holdt en donorkonference, arrangeret i Etiopiens hovedstad. Nabolandene på kontinentet har indtil nu bidraget med 2,6 milliarder, hvilket svarer til en femtedel af det nødvendige.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.