Et login er vejen ud af itkaos på sygehuse

13. maj 2010
I Region Sjælland er sygehusenes itkaos fikset. Resten af regionerne halter efter.

Hvert eneste år trækker et virvar af forældede og ineffektive it-programmer millioner ud af sygehusenes budgetter. Bare det at logge ind vil i 2014 have kostet landets sygehuse 688 mio. kroner i tabt arbejdskraft.

I Region Sjælland er der imidlertid blevet taget hånd i hanke med problemet. Efter toogethalvt års teknisk oprydning er der nu kun ét login til alle hospitalers hovedsystemer.

Det giver mere tid til patienterne og mere tilfredse læger, fortæller it-direktør i Region Sjælland, Michael Steen Hansen.

"Forandringen var hård til at starte med, men i dag er lægerne glade for systemet. De har langt mindre spildtid og langt mindre dobbeltarbejde," siger han og vurderer, at omlægningen, der startede da regionerne kom til verden i 2007, har kostet et tocifret millionbeløb i den tunge ende.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Kun Region Sjælland er med

I Region Sjælland skal hospitalspersonalet altså blot huske én kode og kun taste ét cpr-nummer ind, som så bliver genkendt af hospitalernes forskellige programmer til for eksempel medicininformation, røntgenbilleder og patientjournaler.

Men sådan ser virkeligheden ikke ud på sygehusene i landets fire resterende hospitaler. Her bærer man stadig rundt på arven fra de tidligere amter, som alle havde forskellige it-systemer. Hvilket betød, at man skulle kunne logge ind på op mod 400 forskellige systemer.

I Region Hovedstadens område går arbejdet med at gøre hospitalsarbejdet digitalt tilbage til 2004, men halter stadig bagefter Region Sjælland. Først i år er der sat gang i pilotprojekter, der skal afklare, hvilken løsning, der vil virke bedst.

Målet er et system, der giver personalet adgang til alle programmer fra alle computere på højst 15 sekunder - i modsætning til i dag, hvor lægerne fortæller, at de typisk bruger op til en halv time eller mere på at starte og lukke diverse programmer.

"Situationen i dag er uholdbar, men det er derfor, vi har så massivt fokus på at fjerne spildtiden. Vi regner med at have en god model inden for halvandet år," fortæller Niels Reichstein Larsen, chef for it-projektafdelingen i Region Hovedstaden.

Det er urealistisk uden fejl

Han mener samtidig, at kritikken af it-systemerne bunder i urealistisk høje forventninger fra dengang hospitalerne blev digitaliserede.

"Før accepterede man, at journaler blev væk, og at der kunne mangle informationer i journalen. Men skiftet til it har bragt en mental ændring med sig, så der nu er en nultolerance over for fejl. Og det er urealistisk," siger Niels Reichstein Larsen.

Nu skal der ske noget

Regionerne er blevet enige om, at der fremover skal være ét samlet login, som den offentlige instans Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) har anbefalet.

Det skal sikre ensartede forhold og er samtidig et bud på en teknologisk løsning, som er tilgængelig og klar til at blive taget i brug på alle landets sygehuse, fortæller chef it-arkitekt fra SDSD, Esben Dalsgaard.

"Der er desværre ingen her og nu løsning til de eksisterende problemer, men med de her standarder, bliver det lettere for regionerne at anskaffe sig systemer, som hænger sammen. Det er vigtigt i den skridt i den rigtige retning."

Lægernes spildtid

Spildtiden, der kan fjernes ved at indføre ét login til sygehusenes it-systemer i stedet for mange forskellige, er præcis ét minut per medarbejder per dag.

I 2009 var spildtiden på 366.000 arbejdstimer på landsbasis. I 2014 vil tallet være steget til 2,8 mio. timer.

Det svarer til 688,4 mio. lønkroner. Det er årslønnen for:

  • 363 læger
  • 481 lægesekretærer
  • 311 sygeplejersker
  • 478 fysioterapeuter, jordemødre og andet sundhedspersonale.

Undersøgelsen er baseret på målinger med specialudviklet software, som har registreret alle logins på de 20 mest brugte systemer på Region Nordjyllands sygehuse over en 7-dages periode.

Vægtet på antal ansatte og forventet it-forbrug er resultatet udregnet for hele landet og fremskrevet til 2014.

Undersøgelsen er lavet af konsulentvirksomheden Implementfor Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark.