Et hint fra chefen får ældre til at blive

27. sep 2010
Ros og anerkendelse fra den nærmeste chef er afgørende for, hvornår man planlægger at gå på pension. Det viser en ny undersøgelse fra Ældre Sagen.

Fremtidens velfærd afhænger af, om flere bliver længere på arbejdsmarkedet. Ros og anerkendelse fra chefen er en del af løsningen.

Medarbejdere, der bliver opfordret af deres chef til at blive i jobbet så længe som muligt, ender nemlig med udsætte deres pension i to år. Det viser en ny undersøgelse fra Ældre Sagen.

Selv hvis ledelsen bare spreder et generelt budskab til medarbejderne om at blive i jobbet, får det dem til at planlægge pensionen halvandet år senere.

Men undersøgelsen afslører samtidig, at under halvdelen er blevet opfordret af deres chefer til at vente med at gå på pension.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

"Det kunne være meget bedre - især i forhold til, hvor stor effekt, det har," siger Peter Halkjær, økonom i Ældre Sagen.

Tænker for kortisgtet

Undersøgelse er udført af Zapera blandt 1198 lønmodtagere i alderen 55- 70 år. Ældre Sagen offentliggør 1. oktober undersøgelsen i bladet NYT.

De 1198 lønmodtagere er blevet spurgt til, hvornår de regner med at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og om hvad ledelsen på deres arbejdsplads har meldt ud om pensionsalder.

44 procent af de adspurgte er ansat på en arbejdsplads, hvor ledelsen har meldt ud, at den gerne ser, at de ansatte bliver længst muligt.

"Måske betyder finanskrisen noget for lysten til at fastholde de ældre. Men det er brandærgerligt, hvis man ikke tænker langsigtet nok nu og ser de ældre som et potentiale til at løse det samfundsproblem med manglende arbejdskraft, der er på vej,” siger Peter Halkjær.

Hver tredje vil blive

I gruppen af ansatte med en chef, der har meldt ud om sen pension, er det mere end hver tredje, der svarer, at ønsket fra ledelsen giver dem til lyst til at fortsætte længere end umiddelbart planlagt.

Og i modsætning til, hvad der normalt meldes ud i pensiondebatten, så fordeler lysten til at arbejde længere, sig ligeligt på tværs af faggrupper. Fra de faglærte og ufaglærte til funktionærer med og uden ledelsesansvar.

”Her er tilsyneladende en arbejdskraftreserve, der kan motiveres på tværs af fagskel. Det er altså ikke kun akademikerne, det kan betale sig at tale med om pensionsalder,” siger Peter Halkjær fra Ældre Sagen.

Vi bliver på de gode arbejdspladser

Resultatet i undersøgelsen stemmer overens med, hvad overlæge Henrik Nielsen oplever på Center for Arbejdsfastholdelse, der hører under Arbejdsmedicinsk Afdeling på Hillerød Hospital.

”Når ens nærmeste leder siger direkte til dig, at han gerne vil have, at du bliver, så signalerer det anerkendelse og personlig interesse. Det er netop godt arbejdsmiljø, der afgør, om man kan fastholdes på arbejdspladsen,” siger han.

Henrik Nielsen mener, at der også i den udmelding ligger et budskab om rummelighed.

”Man siger mellem linjerne: ”Vi kan godt have dig her, og hvis du får behov for det, så kom og tal med os, så finder vi en løsning,” siger han.

DA: Økonomi tæller mere

Erik Simonsen, der chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), tvivler på, at en opfordring fra ledelsen alene kan have så stor effekt.

"Økonomiske incitamenter til at arbejde er ikke ligegyldige. Men det vil jo være fjollet, hvis der er konkrete tilfælde, hvor det ikke lykkes for en virksomhed at holde på en ønsket medarbejder, fordi de ikke er opmærksomme på at kommunikere," siger Erik Simonsen.

Han mener ikke, at DA skal gå ind i sagen, selvom kun 44 procent af de ældre i undersøgelsen har oplevet, at deres ledelse opfordrer dem til at blive.

"Det skal komme fra den enkelte virksomhedsleder, det ved de bedst. DA skal ikke kloge sig på, hvordan de skal drive deres virksomhed," siger Erik Simonsen.

 

 

 

 

 

 

Om undersøgelsen
  • Medarbejderne, der svarer at, ”min nærmeste leder har udtrykt ønske om, at jeg bliver så længe som muligt,” regner i gennemsnit med at trække sig tilbage, når de er 65,2 år.
  • Medarbejdere, hvis ledelse blot generelt har udtrykt ønske om, at medarbejdere bliver så længe som muligt, vil gå som 64½-årige.
  • Til sammenligning er de to grupper, hvor ledelsen enten ikke har sagt noget, eller der en forventning om, at man går som 60-62-årig, enige om at planlægge deres afgang som 63½-årige.

    Kilde: Zapera for Ældre Sagen