SÅDAN BEHANDLER VI DE SYGE : Erik skal arbejde, selvom han kan blive lam

27. jan 2010, 06:00
Erik Lillienfryd risikerer lammelser, hvis han arbejder, siger lægerne. Kommunen vil alligevel arbejdsprøve ham, men jobkonsulent siger nej.

50-årige Erik Lillienfryd fra Næstved har haft kroniske smerter i ryggen i 17 år. Med et alvorligt brud på en hvirvel i ryggen risikerer han at blive lam, hvis han anstrenger ryggen, siger lægerne.

Alligevel afslår Næstved kommune at give ham førtidspension. Han skal arbejdsprøves først.

"Lægerne siger, at jeg risikerer at blive lam fra lænden og ned. Alene derfor virker det helt grotesk at forlange, at jeg skal arbejdsprøves. Desuden har de allerede arbejdsprøvet mig en gang i 2005, hvor det gik helt galt. Jeg kunne ikke gå og måtte ligge i sengen i flere uger," siger Erik Lillienfryd. 

Jobkonsulent nægtede at arbejdsprøve

Arbejdsprøvningen bliver da foreløbig heller ikke til noget. For jobkonsulent Gitte Brøns fra Kompetenceporten - det private firma, som kommunen har bedt om at arbejdsprøve Erik Lillienfryd - siger nej.

Efter at have læst lægepapirerne tør hun ikke tage risikoen for, at han bliver lam. Gitte Brøns bekræfter forløbet over for Avisen.dk, men vil ikke kommentere den konkrete sag.

Erik Lillienfryd knækkede en hvirvel i ryggen i forbindelse med en ulykke på sit arbejde. Nu risikerer hvirvlen at rykke sig, så han bliver lam ved belastninger. Speciallægernes melding er tydelig:

"De konservative behandlingsformer er for længst udtømt, og som situationen er nu, er han slet ikke i stand til at bestride nogen form for erhvervsarbejde," skriver speciallæge i reumatologi, fysiurgi og rehabilitering ved Amtssygehuset i Køge, Niels Arne Nielsen i sin erklæring om Erik Lillienfryd fra 2006.

Afslag på afslag

Alligevel har Erik Lillienfryd været på skiftevis sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse siden ulykken i 1992. Trods fire speciallægeerklæringer på, at han ikke kan arbejde, skriver kommunen gang på gang, at den ikke ved, om Erik Lillienfryd kan arbejde.

Kontorchef for Job og Helbred ved jobcenteret i Næstved Kommune, Helle Nygaard, oplyser, at kommunen altid skal arbejdsprøve folk, der søger førtidspension - med mindre borgerens egen læge vurderer, at det er fuldstændigt uforsvarligt at arbejdsprøve.

"Hvad der ligger i 100 procent uforsvarligt, er op til borgerens egen læge at vurdere," siger hun.

Uforsvarligt at arbejdsprøve

Erik Lillienfryds egen læge, Jan J. Hansen, vurderer, at det er fuldstændig unødvendigt at arbejdsprøve ham.

"Det er unødvendigt at tage den risiko, der kan være forbundet med at arbejdsprøve Erik Lillienfryd. Kommunen har alle oplysninger i sagen. Den har arbejdsprøvet ham. Det kunne han ikke klare og blev værre af det. Han har flere erklæringer fra speciallæger på, at hans ryg er meget dårlig, og at han ikke kan arbejde. Han har daglige smerter. Sagen har varet for længe," siger Jan J. Hansen.

Men fordi kommunen bliver ved at ville have dokumentation har Jan J. Hansen nu sendt Erik Lillienfryd til en speciallæge, der skal vurdere, om det er for uforsvarligt at arbejdsprøve Erik.

Indgroet mistillid til borgerne

Erik Lillienfryds advokat, Marianne Fruensgaard - fra advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Nordjylland - mener, at sagen er grotesk.

"Kommunen har en indgroet mistillid til borgeren og til lægeerklæringerne. Den insisterer på, at arbejdsprøve, selv om det kan forværre patientens tilstand. Det er jo helt grotesk," siger Marianne Fruensgaard.

Om arbejdsprøvning
  • En arbejdsprøvning skal beskrive og vurdere, hvad en borger kan klare på det almindelige arbejdsmarkedet eller i job på særlige vilkår.
  • Den kan foregå på borgerens egen arbejdsplads, hvis det skal undersøges, om borgeren skal indstilles til fleksjob.
  • Det kan også foregå på private virksomheder, hvor en kontaktperson fra virksomheden og en jobkonsulent fra kommunen vurderer, hvor meget en person kan arbejde.
  • En tredje mulighed er at arbejdsprøve på en revalideringsinstitution i kommunen, hvor der er værksteder, kantiner og computerrum.
  • Et standardforløb i sådan en institution varer 13 uger, fem timer om dagen.

(Af Tanja Weiss)