Er du en stærk eller svag ledig?

23. jan 2014, 04:00
Carsten Kochudvalget foreslår en opdeling af ledige i stærke og svage. Men hvem er hvad? DJØF er i tvivl om de nyudannede akademikeres plads, og i 3F mener formanden, at samtlige arbejdsløse 3Fere hører til i den stærke kategori.

Jeppe Jensen er 29 år, og har en frisk akademisk uddannelse, men halvandet års arbejdsløshed bag sig. Han er ikke alene.

Blandt DJØF-medlemmer færdiguddannet mellem november 2012 og 2013, er 43 procent arbejdsløse.

Anbefalingen fra det længe ventede Carsten Koch-udvalg er at dele de arbejdsløse op i stærke og svage ved den første samtale. De stærke kan vælge at bruge jobcenteret eller a-kassen. De svage skal blive i jobcenteret og have en ekstra indsats.

Men i DJØF mener arbejdsmarkedspolitisk chef Lars Munck, at det bliver svært at kategorisere Jeppe Jensen og de andre nyuddannede som svage eller stærke.

"Det står ikke klart. Så skal jobcenteret kunne differentiere efter én samtale, hvem af de nyuddannede, der nemt går ud og får arbejde, og hvem der er i fare for langtidsledighed," siger Lars Munck.

"Alle i 3Fs a-kasse er stærke"

Rundt om i fagforeninger og a-kasser bryder man nu sit hoved med, hvem af de ledige, der er svage, og hvem der er stærke.

Formanden for 3F Per Christensen er glad for idéen om en screening af de ledige, der ud fra en lang række spørgsmål afgør, om de har brug for en særlig indsats på jobcenteret.

Han er ikke i tvivl om, hvad den viser for de ledige 3F’ere.

”Jeg mener, at alle dem, der står til rådighed i 3Fs A-kasse er stærke ledige,” siger Per Christensen.

3F’er er ellers mere ramt end gennemsnittet af blandt andet manglende uddannelse, problemer med sproget og nedslidning.

Styrke kommer an på arbejsløshed

Men Per Christensen mener, at opdeling i stærke og svage kommer an på, hvilken tilgang man har til ledige.

”Kig på 2008, hvor der var tæt på fuld beskæftigelse. Der var mange af dem, man nu kalder svage, ude på job på fuld tid og på almindelige vilkår, og de både kunne og ville,” siger Per Christensen.

I LO lægger LO-sekretær og medlem af ledelsen Ejner K. Holst vægt på, at vurderingen bliver individuel. At selvom screeningen bygger på svar på en lang række spørgsmål, bliver resultatet også vurderet af sagsbehandleren.

”Det skal ikke være en pølsemaskine. Det kræver en sagbehandler-del ovenpå. Det vil være en sørgelig beskæftigelsesindsats, der er så robotiseret, at den ikke tager hensyn til den enkelte,” siger Ejner K. Holst.

Han tror på, at forslaget om en opdeling vil kunne hjælpe flere i arbejde hurtigere.

”Med to års dagpengeperiode er det med at komme i gang hurtigst muligt for dem, der kan få svært ved at få et nyt job, og der er screeningsprocessen god,” siger han.