Blogger om forslag fra S: Er det bare valgflæsk?

2. jun 2019

I DE SIDSTE 20 ÅR – altså fra år 1999 til i dag (2019) – hvor jeg har kæmpet for, at det psykiatriske område kunne komme på den politiske dagsorden, har der kun været én vej for både social- og behandlingspsykiatrien. Og det er nedad!

Mange af kommunerne har lukket deres væresteder med uddannet personale for personer med psykisk sygdom, mens der samtidig er skåret ned på sengepladser. Og i de sidste 20 år – og især de sidste 10 år – har vi kunnet læse, høre eller se via medier, at personer med psykisk sygdom enten har begået selvmord eller dræbt andre mennesker.

CIRKA 18 PERSONER om dagen prøver på at begå selvmord, hvoraf det lykkes for to dem!

Ligeledes har vi også gang på gang læst, at personer, som er indlagt på de forskellige psykiatriske hospitaler, bliver udskrevet for tidligt, fordi der er andre, som er mere syge. Dermed kommer der svingdørs-patienter. I den seneste tid har vi også kunnet læse om bæltefikseringer, som har varet i månedsvis.

JEG VED IKKE, hvor mange gange jeg - via debatindlæg og foredrag – har råbt op om de forfærdelige forhold i de sidste 20 år. Jeg har gang på gang råbt om, at der skulle være flere sengepladser, flere ansatte – såsom psykiatere, speciallæger med speciale i psykiatri samt sygeplejersker.

Men også at der skulle være mere samspil mellem behandlingspsykiatrien (Regionerne) og socialpsykiatrien (Kommunerne), for det var der ikke, og det er der stadigvæk ikke. Men mest har jeg råbt op om, at der skulle flere penge på bordet til det psykiatriske område, fordi området var og er underprioriteret i forhold til det somatiske område. Allerhelst så jeg, at psykiatrien skulle gå fra satspuljen over til finansloven.

Minsandten om der ikke er blevet skrevet rigtigt meget om det psykiatriske område under denne folketingsvalgkamp fra mediernes side. Tusind tak for det, siger jeg.

Socialdemokratiet har sagt, at det psykiatriske område skal på finansloven. Så måske vil der indenfor fem år være et flertal i Folketinget om, at det psykiatriske område er på finansloven. Det er i hvert fald mit største ønske. Desuden kan man læse, at der endelig sker noget positivt på det psykiatriske område. De fleste af partierne har sagt til DR, at de vil give ½ til 1 mia. kr. årligt til området. Men det kan jo også være, at det er omgang fri valgflæsk fra partierne.