Entreprenører kan få smæk for lønfusk

3. mar 2014, 10:40
En ny aftale mellem Dansk Byggeri og 3F, der faldt på plads i går, betyder blandt andet, at hovedentreprenøren på et byggeprojekt kan blive draget til ansvar for social dumping hos en underleverandør.

Mens lønrammen ikke skejer ud, men lægger sig pænt op af dem, der er indgået i resten af årets overenskomster, har byggeriet til gengæld fået nye redskaber til at bekæmpe social dumping. Og de har man tørstet efter i fagbevægelsen.

Det nok vigtigste nye redskab - og det som lønmodtagersiden fremhæver som en sejr - er muligheden for at holde en hovedentreprenør ansvarlig for social dumping begået af en underleverandør. Samtidig bliver der bedre muligheder for at tjekke om lønnen lever op til overenskomsterne og hvis ikke få den op over minimallønnen gennem lokale forhandlinger.

“Der der tale om en landvinding med to helt nye bestemmelser inden for området social dumping. De to bestemmelser giver en reel mulighed for at gå efter hvervgivere, hvis de via underentreprenører eller selskabretlig konstruktion omgår overenskomsterne,” siger formand for Byggegruppen i 3F til Fagbladet.

De store lønstigninger blev det ikke til, men de ligner til forveksling dem, der er indgået i årets resterende overenskomster.

Kan endnu ikke udråbes til sejr

De 70.000 medlemmer inden for byggesektoren har dog også haft våben mod social dumping som første prioritet. Man havde fra 3F’s side gerne set et fuldt kædeansvar, så hovedentreprenørerne var ansvarlige for al social dumping hos underleverandørerne. Men det fik de altså ikke i denne omgang.

De kan dog stadig vise sig effektive, mener arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen fra Københavns Universitet.

"Der er tale om nogle relativt bløde formuleringer i den nye aftale omkring bekæmpelsen af social dumping, men det så vi også i 2010 og de tiltag har siden vist sig meget effektive. Det er derfor for tidligt at fælde dom over, hvor stor en sejr det her kan udråbes til at være," siger han til epn.dk.

I 2010 indførte man de såkaldte 48-timers møder, hvor fagforeningen har mulighed for at indkalde arbejsgiverne til et møde, hvor alle entreprenører på et projekt skal fremlægge relevant oplysninger. 48-timers møderne har ifølge 3F haft en god effekt.

Nye våben mod lønfusk

Større åbenhed og gennemsigtighed: 3F kan kræver entreprisekontrakter fremlagt

En hovedentreprenør kan gøres ansvarlig for en underentreprenørs gentagne brud på overenskomsten

I behandlingen af en sag skal man også vurdere, hvorvidt det - ud fra kontrakten - overhovedet er økonomisk muligt for en underentreprenør at betale en løn efter overenskomsten

Voldgiftsretten tager stilling til, om der er sket en omgåelse af overenskomsten om der er et bodsansvar og hvor stor en bod skal være

3F og Dansk Byggeri kan føre faglige sager mod virksomheder, hvor lønnen er væsentligt lavere end andre virksomheder i samme branche og samme geografiske område

Lønsedler må ikke være slørede. De skal afspejle, hvad der er timeløn, overarbejde, akkordarbejde, søgne- helligdagsbetaling og så videre

Det særlige task force-udvalg, der blev nedsat i 2012, får udvidet sine opgaver, så man nu også skal undersøge ud fra de nye bestemmelser

Kilde: 3F