20170530-161103-L-1920x1277we
Christian Juhl (Ø) vil gerne vide, hvad beskæftigelsesministeren mener om 3F's betænkelighed over, at der i Cowis rapport ikke tages hensyn til de ansattes sundhed, men i for høj grad tages hensyn til virksomhedernes økonomi (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Efter kritik af dieselrapport: Enhedslisten kræver svar fra ministeren

14. aug 2020, 11:10
Enhedslisten afkræver nu svar fra beskæftigelsesministeren, efter at 3F har kritiseret en forundersøgelse forud for forhandlinger om en ny national dieselgrænseværdi. Kritikken går på, at undersøgelsen udelukkende ser på konsekvenser for erhvervslivet frem for sundheds- og samfundsmæssige gevinster.

Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, fremsætter nu en række udvalgsspørgsmål til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Det sker efter A4 Arbejdsmiljø torsdag skrev om fagforbundet 3F, der kritiserer, at Arbejdstilsynet ikke har prioriteret at få konsulentvirksomheden Cowi til at kvalificere de sundheds- og samfundsmæssige gevinster ved en lav grænseværdi for dieselpartikler i arbejdsmiljøet. En mulig ny grænseværdi er til efteråret genstand for forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter.  

– Som situationen ser ud i forhandlingerne lige nu, risikerer forhandlingerne at ende med alt for høje grænseværdier. Det vil få alvorlige og uacceptable konsekvenser for de ansattes helbred, lyder det fra Christian Juhl til A4 Arbejdsmiljø. 

LÆS OGSÅ: Før forhandlinger: Undersøgelse om dieselgrænseværdi møder kritik fra 3F

Ifølge Arbejdstilsynet, er det Erhvervsstyrelsen, der har dikteret retningslinjerne for den omtalte Cowi-rapport, hvor man altså udelukkende har set på de erhvervsøkonomiske konsekvenser for en grænseværdi.

Rapporten er blevet udarbejdet som et led i forarbejdet til de kommende forhandlinger, der følger af et EU-direktiv, som siger, at EU-landene skal have implementeret en grænseværdi for udstødningsgasser fra dieselmotorer i arbejdsmiljøet i deres lovgivning senest i januar 2021. Af direktivet fremgår det, at den øvre grænse maksimalt må være på 50 µg/m3.

Grænseværdi skal beskytte mod sundhedsmæssige skader

Det skal dog stå EU-landene frit for at indføre er mere ambitiøs grænseværdi, hvilket der er lagt op til i Danmark. Men spørgsmålet er, om den danske grænseværdi bliver ambitiøs nok.

– Det er et grundprincip, når der fastsættes grænseværdier, at de er så lave, at de reelt beskytter ansatte mod sundhedsmæssige skader, også selvom det kan betyde en ekstraudgift for virksomhederne, siger Christian Juhl og tilføjer: 

– Derfor er det afgørende, at ministeren og Arbejdstilsynet fastholder de sundhedsmæssige prioriteter i arbejdet med grænseværdier for dieselpartikler.

3F's kritik er særligt rettet mod det valg, som Arbejdstilsynet traf, da man hyrede Cowi til at udarbejde en rapport over de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved grænseværdier på hhv. 5 µg/m3 og 50 µg/m3.

De værdier er nemlig langt fra de helbredsbaserede værdier, som Det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) tidligere har regnet på. Her lød den højeste værdi på 0,45 µg/m3. 

Enhedslisten tilslutter sig nu kritikken.

Derfor har Christian Juhl blandt andet bedt Peter Hummelgaard svare på, hvilke principper, der, efter ministerens mening, skal lægge til grund for fastsættelse af en grænseværdi, og hvad ministeren mener om 3F's betænkelighed over, at Cowis rapport ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til de ansattes sundhed.

Spørgsmål fra Christian Juhl (EL) til beskæftigelsesministeren

1) Vil ministeren orientere Beskæftigelsesudvalget om status for udarbejdelse af grænseværdi for dieselpartikler i arbejdsmiljøet – herunder både de sundhedsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser af forskellige grænseværdier?
2) Hvilke principper skal efter ministerens mening lægge til grund for fastsættelse af en grænseværdi for dieselpartikler?
4) Hvad mener ministeren om EU's anbefalede højeste værdi på 50 µg/m3, der vil betyde at 1 ud af 7 personer sandsynligvis vil udvikle kræft efter arbejde under disse koncentrationer i 45 år?
5) Hvilken rolle vil NFAs rapport fra 2018, der arbejder med en grænseværdi på 0,45 µg/m3, spille i forhandlingerne?
6) Hvad mener ministeren om 3Fs betænkelighed over, at der i Cowis rapport ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til de ansattes sundhed, men i for høj grad tager hensyn til virksomhedernes økonomi?

Kilde: ft.dk