En lille smule ligeløn til pædagoger

16. feb 2011, 15:25
Som de første har FOA netop indgået forlig med kommunerne

Klokken 15 endte 25 timers forhandlinger mellem Kommunernes Landforening, KL, og FOA med et forlig.

Aftalen gælder blandt andet ca 100.000 sosu’er samt portører, tilsynsførende og de 7-8000 uddannede pædagoger, som FOA organiserer, primært i København.

For de uddannede pædagoger er der lidt ekstra i posen. De var den eneste faggruppe, som Lønkommissionen gav noget ret i, at deres løn var uforklarligt lav i forhold til deres uddannelseslængde.

Det har fået de øvrige fagforbund til på forhånd at acceptere, at der afsættes 15 millioner af lønpuljen, øremærket til at hæve pædagogernes løn. De 15 millioner er det groft sagt det eneste, der denne gang bliver ud af den store ligelønssag fra sidste overenskomst.

”15 millioner er jo ikke meget, når man ser på, hvor mange pædagoger, de skal fordeles mellem alt i alt, men det er da et beskendent ligelønsresulat,” siger Denis Kristensen formand for FOA.

Hovedparten af pædagogerne er medlemmer af SL og BUPL, der ikke har indgået overenskomst endnu. FOA har fået den andel af de 15 millioner, der svarer til deres andel af uddannede pædagoger.

Dennis Kristensen vil desuden hjælpe pædagogerne ved også at skævdele lønstigningen inden for FOA, så pædagogerne får lidt mere, men det kræver et ja fra arbejdsgiverne, som de ikke har besluttet sig for at give endnu.

Ligesom i staten og regionerne endte KL med at trække de ellers vidtgående krav om længere arbejdstid og større indflydelse på planlægningen af arbejdet.

Resultatet fra regionerne, hvor tillæg endte med at blive pensionsgivende, smittede af på kommunerne. Her bliver aften- og nattearbejde nu pensionsgivende

Lokalløn har også været et stort område for arbejdsgiverne. Her endte det med, at der ikke bliver afsat penge på forhånd til lokale lønforhandlinger. FOA bevarede den garanti-ordning, der sikrer, at FOA-medlemmerne også får en vis andel af den lokalløn der bliver forhandlet hjem på de enkelte arbejdspladser, hvor FOA-medlemmerne er blandt de faggrupper, der har haft det sværest ved selv at hive penge hjem.

Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, borgmester Michael Ziegler, siger om FOA-forliget:

”Der er tale om et afbalanceret forlig for den største medarbejdergruppe i kommunerne. Forliget er vigtigt, og sammen med FOA tager vi en række skridt i den rigtige retning. Den lokale løn undergår en modernisering, og vi afsætter ikke nye midler forlodsfinansiering denne gang. Det er et resultat, kommunerne kan bruge, så lønnen i stigende grad kan bruges strategisk og understøtte udviklingen i kommunerne”.

Del-forliget er afhængigt af, at KTO og KL når et resultat i de forhandlinger, der bl.a. regulerer de generelle lønstigninger.

Det forhandles i weekenden i KL og KTOs hovedforhandling.