En hvid kittel gør dig eftertragtet

6. okt 2011
Se listen over de 50 mest populære job, hvis du vil være feteret i vennekredsen.

Du skal være gå i hvid kittel, hvis du vil have mest anerkendelse fra familie og venner.

Det viser en stor undersøgelse,. som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har foretaget.

Ifølge undersøgelsen er der mest prestige i at være læge, tandlæge eller sygeplejerske.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Løn og jobsikkerhed indgår ikke

10.600 erhvervsaktive danskere har deltaget i undersøgelsen, hvor de har svaret på tre spørgsmål om anerkendelse fra lederne, fremtidsmuligheder og muligheden for at udføre arbejde af en ordentlig kvalitet.

"Vi har ikke undersøgt faktorer som jobsikkerhed og løn, hvilket måske kan forklare, at dagplejere for eksempel ligger over chefer, på den liste vi har lavet. Men generelt kan vi se, at erhvervsaktive med længerevarende uddannelser oplever at blive mere belønnet for deres arbejde end andre", siger professor Reiner Rugulies, der har stået for undersøgelsen, til Frederiksborg Amts Avis.

Her er listen:

1) Læger og tandlæger
2) Sygeplejersker
3) Selvstændige
4) Akademikere, samfundsvidenskab og humaniora
5) Akademikere, naturvidenskab
6) Ingeniører og arkitekter
7) Militær og civilforsvarspersonnel
8) Lærere på mellemuddannelser
9) Kontorfunktionærer, privatansatte og fuldmægtige
10) Kokke, køkkenmedhjælpere og økonomer

11) Fysio- og ergoterapeuter
12) Dagplejere
13) Chefer
14) Hjemmepleje, hjemmehjælp og omsorgsmedhjælpere
15) Bankfunktionærer
16) Universitetsforskere
17) Blikkenslagere - byggeri
18) Politi og fængselspersonale
19) Gymnasielærere
20) Teknikere

21) Landbrugs-, gartneri- og skovbrugsarbejdere
22) Beregnere, produktionsplanlæggere, speditører o.l.
23) Ejendomsfunktionærer
24) Undervisnings- og omsorgsarbejde, handicappede
25) Pædagoger og pædagogmedhjælpere
26) Laboranter
27) Serveringspersonale
28) Bogholdere og revisorer
29) Folkeskolelærere
30) Postbude

31) EDB-folk
32) Sælgere
33) Mekanikere, samt maskin- og metalmontører, industri
34) Alment kontorarbejde
35) Elektrikere
36) Faglærte maskinarbejdere - industri
37) Tømrere og snedkere - byggeri
38) Socialrådgivere
39) Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere
40) Murere og andre bygningsarbejdere

41) Medie- og reklamefolk
42) Rengøringsassistenter
43) Ekspedienter
44) Kontormedhjælpere og telefonister
45) Øvrige ufaglærte arbejdere
46) Øvrige ufaglærte industriarbejdere
47) Lager- og havnearbejdere
48) Metalarbejdere, ufaglærte - industri
49) Øvrige faglærte industriarbejdere
50) Slagteriarbejdere