EL og Venstre står sammen: Bevar værnepligten

23. jul 2012
Venstre afviser en fremtid uden værnpligt. Det sker selvom rapport opstiller flere modeller for værnepligtens endeligt.

Et umage par står klar til at ødelægge regeringens ønske om at nedlægge værnepligten.

Venstre får nemlig opbakning fra Enhedslisten til en bevarelse af den århundrede gamle ordning, som sender unge mænd i trøjen.

Udmeldingen kommer efter Forsvarsministeriet netop har afleveret en længe ventet redegørelse med i alt otte modeller for værnepligtens fremtid.

"Værnepligten er en rigtig god model. Vi får meget ros for de soldater, der kommer ind til Forsvaret af den vej. De får lov at prøve det af i fire måneder. Det synes jeg er et meget positivet tiltag," siger medlem og tidl. formand for Forsvarsudvalget, Hans Christian Thoning (V).

"Jeg synes, vi har set masser af professionelle soldater rundt om i verden have nogle mærkelige holdninger til menneskerettigheder og til dem de slås imod. Derfor tror jeg, det er lettere at sige, at dem vi har brug for, skal have en værnepligt," siger Christian Juhl, der er medlem af Forsvarsudvalgt for Enhedslisten.

Fire modeller for fremtid uden værnepligt

Ministeriet optegner fire modeller for, hvordan rekrutteringen til Forsvarets mange opgaver kan sikres uden værnepligten.

Blandt modellerne findes et forslag, der erstatter værnepligten med en værneret. Noget Socialdemokraterne længe har argumenteret for. Men hverken Venstre eller Enhedslisten synes om idéen.

"Det synes jeg ikke er nogen god idé. For hvad skal vi med alle de folk, hvis der nu er mange? Så ser jeg hellere, at vi allesammen har en samfundspligt til at arbejde et år," siger Christian Juhl.

Enhedslisten har almindeligvis ikke den store indflydelse på Forsvaret, da partiet har står uden for forlig om forsvaret. Med partiets melding står det klart, at regeringen som ventet må finde opbakning til en ny forsvarsaftale blandt Folketingets øvrige partier.

Regeringen holder fast i sit mål om at sløjfe værnepligten.

Socialdemokraterne og de øvrige regeringspartier vil af med værnepligten, fordi det kan give en besparelse på op imod en milliard kroner. Penge som allerede er indregnet i den meget omtalte skattereform.

Samtidig er man overbevist om, at Forsvaret fortsat vil have let ved at skaffe nye folk, selvom værnepligten sløjfes.

"I dag har vi mere end rigeligt frivillige, der gerne vil ind. Det er ret bemærkelsesværdigt, at Forsvaret er så farlig en arbejdsplads, eksempelvis er der aldrig blevet dræbt så mange som nu. Alligevel står folk i kø for at komme ind. Uanset hvad forældrene siger, så melder de unge sig altså," påpeger forsvarsordfører Bjarne Laustsen (S).

Du kan læse Værnepligtsudvalgets rapport her.

faktaboks

Det skriver regeringen om værnepligten i sit regeringsgrundlag.

"Partierne bag forsvarsforliget har besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af værnepligtens fremtid. Regeringen vil af ressourcemæssige årsager allerede nu drøfte at suspendere indkaldelsen af værnepligtige med forligspartierne."

Kilde: stm.dk