EL: Minister må stoppe censur i Post Danmark

28. feb 2011
Enhedslisten trækker minister ind i sag om censur i Post Danmark, der ikke tillader politiske valgmøder, plakater, løbesedler eller trøjer. Det er helt i orden at holde politik væk fra arbejdspladsen, lyder det fra DF.

Transportminister Hans Christian Schmidt fra Ventre skal nu svare på, hvad han mener om, at Post Danmark ikke tillader politiske valgmøder, plakater, løbesedler eller trøjer.

"Det er ikke acceptabelt, at Post Danmark forhindrer, at medarbejderne holder møder om vigtige samfundsemner som for eksempel efterlønnen eller forbyder de ansatte at hænge plakater op på egne opslagstavler. Der skal være plads til debat og meningsudveksling - også på arbejdspladsen," siger Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Line Barfod.


Staten ejer Post Danmark

Staten er hovedaktionær i Post Danmark og under transportministerens resortområde.

Derfor trækker Enhedslisten nu transportminister Hans Christian Schmidt ind i sagen om Post Danmarks forbud mod politiske ytringer og møder på arbejdspladsen, som i dag er omtalt i Avisen.dk.

Line Barfod beder nu ministeren redegøre for sin holdning til Post Danmarks indgriben i medarbejdernes ytringsfrihed.

"Det nytter ikke noget, at vi gør vores arbejdstid til en politikfri zone. Vi opholder os på arbejdspladsen mange af vores vågne timer, og det er vigtigt for vores demokrati, at vi også på arbejdspladsen kan debattere og diskutere politiske spørgsmål".

 

DF: Politik skal foregå i fritiden

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, ser dog ingen problemer i Post Danmarks regler.

"Det har altid været sådan, at det er virksomheden, der bestemmer, om de vil have politikere på besøg. På min tidligere arbejdsplads ville fagforeningen kun have rekamer for Socialdemokraterne og SF. Det er et problem. Så jeg synes, det er i orden, at Post Danmark beslutter, at det forbudt med politisk agitation. Det må de ansatte klare udenfor arbejdstiden," siger arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted.