Forbundsbestyrelsen i HKKF har valgt af aflyse en ekstraordinær kongres, fordi den ikke var varslet i tide. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Skæbnekongres i forbund aflyst: Vil begrave stridsøksen

2. dec 2019
Forbundsbestyrelsen i Hærens Konstabel- og Korporalforenings (HKKF) har aflyst en ekstraordinær kongres, som skulle være afholdt i dag. I stedet mødes bestyrelsen med forbundsformand Flemming Vinther i et forsøg på at finde fælles fodslag.

I den seneste tid har forbundsformanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), Flemming Vinther, været i hård modvind, efter at ni medlemmer af HKKF's bestyrelse på et ekstraordinært møde den 18. november udtrykte et mistillidsvotum til forbundsformanden.

Da Flemming Vinther nægtede at træde tilbage, indkaldte forbundsbestyrelsen derfor til en ekstraordinær kongres, der efter planen skulle være afholdt i dag kl. 10 i Vingsted.

Men efter råd fra flere advokater har forbundsbestyrelsen ændret mening. Vedtægterne slår nemlig fast, at en ekstraordinær kongres skal varsles mindst fire uger inden afholdelsen, og det er den ikke blevet.  

LÆS OGSÅ: Ballade i fagforbund: Soldaterformand klar til at trække sig

"Disse hensyn er ikke juridisk blevet vurderet tungtvejende nok, og forbundsbestyrelsen vil naturligvis ikke risikere, at der rejses tvivl om lovligheden af den ekstraordinære kongres, eller at kongressen skal forholde sig til formelle procedurespørgsmål, som afsporer debatten fra det væsentlige", skriver forbundsbestyrelsen på HKKF's hjemmeside. 

I stedet fremgår det, at bestyrelsen planlægger at mødes med Flemming Vinther i dag i et forsøg på at finde fælles fodslag.

"Hensigten med at mødes er at afklare, om der f.eks. med ekstern bistand kan etableres en proces, der kan genskabe den gensidige tillid i bestyrelsesarbejdet, for ad den vej eventuelt helt at kunne afværge en ekstraordinær kongres", står der på hjemmesiden.

Forbundsformand Flemming Vinther var ellers parat til at lade de delegerede på en ekstraordinær kongres tage stilling til den aktuelle strid mellem ham og forbundets bestyrelse. Og han erklærede i samme omgang, at han var klar til at træde tilbage som formand, hvis han ikke fik opbakning fra de delegerede på kongressen.

LÆS OGSÅ: Mistillid til soldaterformand: "Vi har været mødt med arrogance og modstand"

56-årige Flemming Vinther blev valgt som formand for HKKF i 2004. Siden 2009 har han desuden været formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og dermed chefforhandler for alle statsansatte i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger.