Ekspert: For stor mystik om rekrutteringsbøvl

5. jul 2013, 13:00
Der skal graves dybere i årsagen til de 9.000 job, som det ikke er lykkedes at finde folk til, mener AERådet. Myndighedernes opgørelsesmetode levner stadig for mange åbne spørgsmål, lyder kritikken.

Arbejdsmarkedsstyrelsens halvårlige opgørelse over såkaldte 'forgæves rekrutteringer' er en nærmest rituel kampplads mellem arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer.

Også denne gang benytter Dansk Arbejdsgiverforening lejligheden til at kritisere arbejdsløse for at være for kræsne, mens fagbevægelsen omvendt kritiserer arbejdsgiverne for ikke at skilte godt nok med de stillinger, som de påstår at have til rådighed.

Denne gang er myndighederne dog gået et skridt videre og har inkluderet en undersøgelse af, hvordan stillingerne blev forsøgt afsat.

Her viser det sig blandt andet, at 41 procent af de arbejdsgivere, som oplever problemer med at rekruttere, erkender selv at kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen.

Men rekrutteringsopgørelsen åbner fortsat for mange ubesvarede spørgsmål, mener Arbejderbevægelses Erhvervsråd.

"Vi håber, at Arbejdsmarkedsstyrelsen vil blive ved med at grave dybere i det her og få flere virksomheder til at svare. Det kunne jo være interessant at få større dækning på, hvorfor de har haft rekrutteringsproblemer," siger chefanalytiker Frederik I. Pedersen.

Kun 205 har svaret

Undersøgelsen omfatter 14.070 virksomheder, som tilsammen repræsenterer 49 procent af den danske arbejdsstyrke.

Men heraf har kun 700 virksomheder oplevet problemer med at rekruttere. Og af dem har kun 205 svaret på, hvorfor rekrutteringen mislykkedes.

Det er for få, mener Frederik I. Pedersen.

"Er der måske en skævhed i, hvem der har svaret og ikke har svaret? De, der undlader at svare på Arbejdsmarkedsstyrelsens spørgsmål, gør de det, fordi de har dårlig samvittighed?" spørger han.

En 'forgæves rekruttering' kan både betyde en stilling, som ikke fik nogen ansøgere, en stilling, hvor ansøgerne ikke var gode nok, eller en stillling, hvor den ansatte senere viser sig ikke at leve op til arbejdsgiverens forventninger.

Mængden af forgæves rekrutteringer bliver dog i debatten ofte forvekslet med stillinger, som ingen gad søge, og som derfor står åbne.

AE-Rådet savner svar på, hvor mange af de forgæves rekrutteringer, som reelt ender som ubesatte job.