Formand i Folketingets Retsudvalg Preben Bang Henriksen (V) og resten af udvalget kunne trosdag høre en indkaldt ekspert fortælle, at loven om at kunne fratage fremmedkrigere deres statsborgerskab sandsynligvis ikke er tilladt under de internationale konventioner.

Ekspert: Folketinget på kant med konventionerne

5. dec 2019, 19:04
Folketingets Retsudvalg fik torsdag at vide, at administrativ fjernelse af statsborgerskab kan være ulovligt.

En ekspert indkaldt til høring af Folketingets Retsudvalg fortalte torsdag politikerne, at loven om at kunne fratage fremmedkrigere deres statsborgerskab sandsynligvis ikke er tilladt under de internationale konventioner.

Eksperten var Christian Brown Prener, ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitets juridiske institut, der arbejder med netop fjernelse af statsborgerskab.

Han havde medbragt en tung pose med betænkeligheder over for den lov, Folketinget hastegennemførte i oktober.

- At fratage et individ dets statsborgerskab er et yderst kontroversielt tiltag, der fjerner borgerlige og juridiske rettigheder.

- Det er et indgreb, der i sin ekstremitet, set i retsteoretiske perspektiv kun kan sammenlignes med dødsstraf, sagde han.

Loven, som han taler om, gør det muligt for udlændinge- og integrationsministeren administrativt at fjerne danske statsborgeres statsborgerskab, hvis de har dobbelt statsborgerskab og har handlet "i strid med Danmarks vitale interesser".

Den er møntet på personer, der har forladt Danmark for at kæmpe for Islamisk Stat. Indtil videre har tre personer fået fjernet deres statsborgerskab på den måde.

- De nye regler giver anledning til en række væsentlige betænkeligheder i forhold til Danmarks internationale forpligtigelser, sagde Brown Prener.

En ting er, at lovændringen med tilbagevirkende kraft ændrer måden, personerne bliver straffet på. Og lovgivning med tilbagevirkende kraft strider imod menneskerettighederne.

At processen er gjort administrativ, og beslutningen - først efter at den er gennemført - kan indklages til domstolene, er ifølge Christian Brown Prener "i strid med dansk retstradition". Det kan lede til vilkårlig retsanvendelse og er i strid med konventionerne.

Han gik også hårdt efter, at en person ifølge loven kan anses som havende dobbelt statsborgerskab, hvis vedkommende kan få et andet statsborgerskab end dansk ved bare at registrere sig i et andet land.

- Det er mig noget uklart, hvordan man er nået frem til den fortolkning. Især hvis man kigger på kilder, som lovteksten selv angiver. De taler imod ministeriets fortolkning.

- Det bør slås fast, at hvis en person kun har et statsborgerskab og bliver frataget dette, så vil personen være statsløs. Og handlingen vil være i strid med statsløsekonventionen, sagde Christian Brown Prener.

Han var også ude med riven om, at afgørelsen om fratagelse af statsborgerskab vil blive sendt til personens e-Boks, og at det derefter er personens eget ansvar at reagere, hvis vedkommende vil have afprøvet afgørelsen ved domstolene.

- Formelt er det i orden. Men reelt kan man stille spørgsmål ved, om personer i en fangelejr eller en krigszone tjekker e-Boks og bliver bekendt med deres nye retsstilling, sagde Brown Prener.

- Reglerne om administrativ frakendelse bærer for mig at se præg af at være hastebehandlet. Bemærkningerne er behæftet med flere tvivlsomme juridiske vurderinger, og der er væsentlig risiko for, at loven er i strid med vores internationale forpligtigelser.

/ritzau/