Efterløn Her er reglerne og kravene

13. aug 2009, 14:07

Du kan få efterløn, fra du fylder 60 år, hvis du opfylder en række krav:

Du skal være medlem af en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag i mindst 30 år. Bidraget er frivilligt, men altså afgørende for, om du har ret til efterløn.

Du behøver ikke gå på efterløn som 60-årig. Du kan også trække dig gradvist tilbage – men arbejder du, mens du modtager efterløn, bliver lønnen modregnet i efterlønnen.

Du får et efterlønsbevis, som er dit bevis på, at du har ret til efterløn, fra du fylder 60 år. Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag.

Venter du med at gå på efterløn, til du fylder 62 år, får du får flere penge ud af det. Hvis du har ventet mindst to år og arbejdet i mindst 3.120 timer, opfylder du den såkaldte toårs-regel. Den giver højere efterløn, bedre pensionsfradrag og mulighed for en skattefri præmie.

Fra 2019 kan man ifølge nye regler først få efterløn som 62-årig. Personer, der i 2006 var fyldt 48 år, bliver ikke berørt af ændringen.

Har du ikke betalt efterlønsbidrag, men fortryder og alligevel gerne vil have efterløn, så eksisterer der en særlig fortrydelsesordning.