Efter sommer: Ufaglærte tager imod skolebørn

16. mar 2014, 04:00
Der bliver stor forskel på, hvem der skal undervise i de ekstra skoletimer efter sommerferien. Nogle kommuner lader pædagogmedhjælpere tage sig af skolebørnene, viser rundringning.

Flere timer, nye metoder og bedre faglighed. Folkeskolen skulle have et løft med den nye reform, der træder i kraft efter sommerferien.

Men der er dyb uenighed imellem kommunerne om, hvem der skal stå for de ekstra undervisningstimer, landets skolebørn skal have. Det viser en rundringning, som Avisen.dk har lavet til ti kommuner.

Uenigheden drejer som om, hvem der skal undervise i den såkaldte understøttende undervisning.

Den understøttende undervisning, der vil fylde fem til otte lektioner om ugen efter sommerferien, giver ifølge Undervisningsministeriet skolerne mulighed for i højere grad at koble teori og praksis.

Ufaglærte i Nyborg

Nogle kommuner vil i disse timer lade pædagogmedhjælpere, altså ufaglærte stå for undervisningen.

For eksempel har Nyborg Kommune øremærket 25 procent af lønsummen til pædagogmedhjælpere, der er ufaglærte.

Det vækker bekymring hos børnenes forældre.

"Jeg er bekymret for, at flere kommuner vil bruge den understøttende undervisning som spareøvelse. Det har vi ikke brug for, hvis vi skal have et kvalitetsløft af folkeskolen," siger Mette With Hagensen, der er formand for foreningen Skole og Forældre.

En nyuddannet lærer får mellem 25.500 og 26.400 kroner om måneden, mens en pædagogmedhjælper uden erfaring i snit får 19.850 kroner.

Forældre og Skole er bange for, at forskellen vil få nogle kommuner til at tænke med lommeregneren.

"Det er vigtigt, at skolebestyrelserne følger det her tæt, og at vi som forældre spørger skolelederne: Hvorfor gør I det her? I stedet for at brokke os derhjemme, så børnene bliver utrygge," siger Mette With Hagensen fra foreningen.

Lokalpolitiker: Lærere er bedre end pædagoger

I den politiske aftale om folkeskolen står der, at det er kommunernes opgave at fordele sammensætningen af personalet, men ifølge Kommunernes Landsforening (KL) har KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet i aftalen om kommunernes økonomi lagt op til, at undervisningen deles lige mellem lærere og personale med andre kompetencer herunder pædagoger.

Men det er altså langt fra alle kommuner, der lytter til det oplæg.

I Randers er 70 procent af lønnen afsat til pædagoger, mens 30 procent er sat af til lærere. Formanden for det lokale børne- og skoleudvalg har stemt imod.

"Det er jo lærerne, der er uddannet til at undervise. Derfor må vi tro, at de er bedre til det end pædagogerne. Den eneste grund til, at Randers er landet på den her model, er, at så går det op personalemæssigt. Beslutningen hviler ikke på et pædagogisk princip," siger Bjarne Overmark fra Beboerlisten.

I Ballerup Kommune bliver fordelingen 65 procent til lærerne, 30 procent til pædagogerne og fem procent til andre på 0. til 3. klassetrin.

"Antallet af lærerstillinger skal opretholdes. Der skal sikres mulighed for fuldtidsstillinger til pædagoger, og der skal være faglig fordybelse og lektiehjælp," siger Ulla Blom Kristensen, der er chef for kommunens skoler.

Ifølge foreningen Skole og Forældre er det problematisk, at børnene ikke lader til at være en særlig stor del af kommunernes regnestykke.

"Den understøttende undervisning skal jo netop være det element, der giver noget andet til de børn, der i dag har det svært i skolen," siger formand Mette With Hagensen.

KL: Kommunerne bestemmer selv

Kommunernes Landsforening (KL) mener, at forældrenes frygt er ubegrundet.

"Jeg mener ikke, at der er tale om en spareøvelse. Det er op til de enkelte kommuner at vurdere, hvordan det lokalt giver bedst mening at tilrettelægge undervisningen," siger Jane Findahl (SF), der er formand for Børne- og Kulturudvalget i KL.

Hun har ikke tænkt sig at gøre noget særligt for at holde øje med de kommuner, der ikke følger KL's budgetvejledning.

"Den understøttende undervisning er jo netop tænkt som noget andet end traditionel undervisning. Vi ved, at børn lærer forskelligt, og derfor er det netop godt med de forskellige fagligheder, som lærere, pædagoger og andre medarbejdergrupper har," siger udvalgsformanden.

Avisen.dk's rundringning

 

Avisen.dk har kontaktet ti tilfældigt udvalgte kommuner, og der er stor forskel på, hvordan de fordeler lønsummen til den understøttende undervisning.

 

Ballerup

5 procent til andre kompetencer

35 procent til pædagoger

60 procent til lærere

 

Fredericia

50 procent til pædagoger

50 procent til lærere

 

Holstebro

50 procent til pædagoger

50 procent til lærere

 

København

50 procent til pædagoger

50 procent til lærere

 

Lemvig

60 procent til pædagoger

40 procent til lærere

 

Lolland

50 procent til pædagoger

50 procent til lærere

 

Nyborg

25 procent til pædagogmedhjælpere

25 procent til pædagoger

50 procent til lærere

 

Randers

70 procent til pædagoger

30 procent til lærere

 

Struer

50 procent til pædagoger

50 procent til lærere

 

Tønder (reel personalesammensætning)

10 procent andre kompetencer

40 procent pædagoger, pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter

50 procent lærere