anne_marie_hellebaek_opgang_F_bredformat_1
- Vi er fuldstændig afhængige af, at de her unge mennesker kommer og arbejder hos os, siger Annemarie Hvidberg Hellebek. Foto: Finn Rossen, Bornholms Hospital

Efter påbud: Sådan har hospital højnet ansattes trivsel

23. nov 2020, 21:44
Med bootcamps, samarbejdsmøder og etablering af et nyt bofællesskab har Bornholms Hospital haft succes med at forbedre arbejdsmiljøet for yngre læger.

Stressende arbejdsmiljø og dårlig trivsel.

Sådan var hverdagen for yngre læger på akutmodtagelsen på Bornholms Hospital, hvilket i 2018 resulterede i et påbud fra Arbejdstilsynet.

Men i dag er situationen en helt anden, efter hospitalsledelsen de seneste år har iværksat en række tiltag for højne trivslen blandt de unge, der tager deres klinisk basisuddannelse (KBU) på solskinsøen.

En indsats, der resulterede i, at akutmodtagelsen på Bornholms Hospital blev nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien 'Unge og nyansattes arbejdsmiljø'.

- Det var med ryggen mod muren, at vi iværksatte den her indsats. Arbejdstilsynet kom med en påtale omkring det psykiske arbejdsmiljø blandt vores unge KBU-læger, der er første led i den lægelige videreuddannelse. Det var vi alt andet end stolte over. Vi ved, at hvis der først kommer et dårlig ry omkring det at være på Bornholms Hospital, så stemmer folk med fødderne, og så kommer de ikke hertil, siger Annemarie Hvidberg Hellebek, hospitalsdirektør på Bornholms Hospital. 

- Vi er fuldstændig afhængige af, at de her unge mennesker kommer og arbejder hos os – og det skal foregå i ordnede rammer for alle parter. Dertil har jeg en baggrund, hvor jeg har beskæftiget mig med patientsikkerhed, og her er der videnskabelig evidens for, at god trivsel også afspejler sig i god patientsikkerhed.

Bred vifte af indsatser

Derfor stod det klart for Annemarie Hvidberg Hellebek og hospitalsledelsen, at der måtte gøres noget for at forbedre de unges arbejdsmiljø på hospitalet i Rønne. 

- Vi gik i gang med en bred vifte af tiltag. Først og fremmest gik vi i dialog med fællestillidsmanden for de yngre læger og snakkede om, hvad det var for nogle udfordringer, de stod med. Her stod det klart, at de som nyansatte ikke følte sig godt nok fagligt rustet til at kunne tage en vagt. Derfor lavede vi de her bootcamps i kirurgisk afdeling, hvor vi gennem et intensivt forløb klæder dem fagligt på. Et tiltag, der tidligere blev sløjfet i en sparerunde, men det har vi genoptaget, siger Annemarie Hvidberg Hellebek.

Derudover har både medicinsk og kirurgisk afdeling nu fået en tavle, hvor de unge kan skrive udfordringer og problemstillinger op, som ledelsen bør se nærmere på.

Vi skal fastholde vores initiativer og hele tiden lytte til de unge for at se, om der er ting, vi kan gøre endnu bedre
Annemarie Hvidberg Hellebek, hospitalsdirektør på Bornholms Hospital

Ligeledes er der kommet et større fokus på samarbejdet mellem de yngre læger og det mere etablerede hospitalspersonale, hvor der nu bliver afholdt et månedligt samarbejdsmøde, hvor de uddannelsesansvarlige overlæger, sygeplejerskerne og de yngre læger mødes for at drøfte stort og småt og give feedback på den daglige gang. 

Hospitalets arbejde er bestemt heller ikke gået ubemærket hen. I forbindelse med nomineringen til Arbejdsmiljøprisen 2020 udtalte Arbejdsmiljørådets formand, Cristina Lage, følgende:

- Det er rigtig positivt, at Bornholms Hospital med den her indsats sætter fokus på yngre læger. De står med et stort ansvar, og det er vigtigt, at de føler sig trygge og bliver klædt ordentligt på til at løse deres opgaver med bl.a. en grundig og korrekt introduktion. Indsatsen har givet flotte resultater og har samtidig styrket det tværgående samarbejde på afdelingen. Det er rigtig godt gået, lød det fra Cristina Lage.

Bofællesskab for yngre læger

Men arbejdet med at optimere arbejdsmiljøforholdende stopper ikke ved hospitalsporten. Annemarie Hvidberg Hellebek og hospitalsledelsen har også hjulpet KBU-lægerne med bedre, private rammer, mens de arbejder på Bornholm.

- Vi fandt ud af, at flere af vores yngre læger havde et ønske om at bo sammen i et kollektiv. I den forbindelse har vi omdannet et hus, som ellers er brugt til praktikanter, til et kollektiv for unge læger. Her bor fire til fem af vores unge KBU-læger, mens de resterende jævnligt kommer i huset for at få socialt samvær. På den måde har de fået et meget stærkere netværk og sammenhold, siger hun. 

Hospitalets indsats har resulteret i en væsentlig forbedring af trivslen blandt de unge læger. En undersøgelse fra sidste år viste en trivsels-score på 4,2 mod 3,3 året før på en skala, hvor 5 er det højeste. 

LÆS OGSÅ: Brev til Christiansborg: Sæt regler om hjemmearbejde midlertidigt ud af kraft

Men selv om der er rettet op på arbejdsmiljøet, er det vigtigt, at arbejdet fortsætter, understreger Annemarie Hvidberg Hellebek.

- Vi får hele tiden nye hold ind, som måske har nogle andre ting, de tænker, der er udfordrende. Vi skal fastholde vores initiativer og hele tiden lytte til de unge for at se, om der er ting, vi kan gøre endnu bedre. 

Aktuelt fylder coronasituationen en del, ligesom den gør på landets øvrige hospitaler. Det påvirker de ansatte, herunder også de yngre læger.

Nogle af de yngre læger har måske tænkt, at de er for overkvalificerede til at stå og pode og synes ikke, det er så sjovt. Andre har måske været bange for at blive smittet på arbejdet, fortæller Annemarie Hvidberg Hellebek.

- Her har vi haft et stort arbejde med at håndtere og informere vores unge læger under omlægningen. Det har været svært, men det har været vilkårene, konstaterer hun.