En kendelse i Voldgiftsretten i dag har givet tre polske vikarer, der arbejdede på det københavnske metrobyggeri, 432.000 kroner i erstatning for underbetaling.

Det skriver Fagbladet 3F.

Regningen bliver sendt til verdens største vikarbureau Adecco, der var anklaget for systematisk at have brudt overenskomstens bestemmelser om arbejds- og hviletid og overtidsbetaling på metrobyggeriet i København.

Men regningen kan blive langt større.

For kendelse har banet vejen for et krav på 50 millioner kroner fra 3F's københavnske afdeling for bygge-, jord- og miljøarbejdere (BJMF).

Kravet fremsættes på vegne af samtlige vikarer på metrobyggeriet. Dermed kan det udvikle sig til den største sag om løndumping i Danmarkshistorien.

- Denne sag var en prøvesag for os. På baggrund af kendelsen har vi besluttet at rejse krav om 50 millioner kroner på vegne af samtlige omkring 1.350 vikarer, der har arbejdet på metrobyggeriet i perioden 2013-2016, og potentielt kan være omfattet af sagen, siger faglig sekretær Silas Grage, 3F BJMF, der oplyser, at der er afsat tre retsdage i november og december til dén sag.

Han understreger, at 3F betragter kendelsen som en minimums kendelse.

- Hvis vi regner med, at alle vikarer får minimum en lignende erstatning, ender vi på 50 millioner kroner, når vi ganger beløbet op, siger han.

Men regningen til Adecco kan blive meget større.

- I kendelsen vurderer opmændene, at der er en række overenskomstbrud, som vi ikke har bevist tilstrækkeligt. Det mener vi godt, at vi kan bevise nu. Det vil betyde krav om efterbetaling på yderligere 50 millioner kroner, siger han.

Derudover kører der nu også en lignende sag om underbetaling mod Adecco for årene 2017 og 2018, hvor 3F har afventet kendelsen i den aktuelle sag.

- Jeg er tilfreds med, at der er faldet en klar kendelse på, at det koster dyrt at misbruge overenskomsten. Det har Adecco gjort massivt. Samtlige principper i vores overenskomst var i spil. Men jeg er utilfreds med, at der kan opstå så grov en sag hos verdens største vikarbureau. Det er for ringe, siger Silas Grage.

Den aktuelle sag omhandler tre polske bygningsarbejdere og 3F-medlemmer, som Adecco har udlejet til metrobyggeriet i perioden 2013-2016.

Timesedler viser, hvordan de tre vikarer har knoklet løs på alle tidspunkter af døgnet. En af dem har arbejdet i 34 dage i træk uden fridøgn og haft tre sammenhængende arbejdsuger med mere end 91 timer per uge.

En anden arbejdede i skiftende aften- og nattevagter på op til 12 timer og endte med at være så udkørt, at han tabte et stort betonelement fra sin kran.

Kravet fra 3F BJMF lød på 1,7 millioner kroner af Adecco som erstatning for manglende overtidsbetaling til de tre medlemmer, men voldgiftretten nåede altså frem til 432.00 kroner i erstatning for manglende overtidsbetaling. Plus en bod på 50.000 kroner.

Fagbladet 3F arbejder på, at få en kommentar fra topchef i Adecco, Mickey Maymann. Adecco oplyser, at de nærlæser dommen og vender tilbage, når de har gennemgået den.