Sidste sommer druknede en mand i en brønd. Om kort tid får familien omsider udbetalt erstatning fra hans ulykkesforsikring. Det sker efter en hård kamp med forsikringsselskabet.

Det skriver Fagbladet 3F.

LÆS OGSÅ: Drama i klasselokale: Lærer og elever i alvorlig ulykke

Politi og læge fastslog med det samme, at der var sket en ulykke. Men forsikringsselskabet mente, at han nok havde fået et hjertetilfælde, og at det så ikke var en ulykke.

Efter mange skriverier frem og tilbage truede familien med at gå til Ankenævnet for Forsikring. De hyrede en advokat, der skrev udkast til en klage. Derefter kom der pludselig besked om, at forsikringsselskabet ville udbetale summen på lidt over en million kroner.

Fagbladet 3F har været i kontakt med sønnen til den afdøde, og han føler, at familien har fået en meget uværdig behandling af forsikringsselskabet. Men af hensyn til sin mor ønsker han ikke at fortælle yderligere om sagen.

Manden var i gang med at reparere brønden. Han har måske villet række efter noget. Så er han faldet ned og har ikke kunnet komme fri.

Der var ikke andre til stede ved brønden. Han blev først fundet timer senere med hoved og brystkasse under vand.

Forsikringsselskabet havde ikke benyttet sig af muligheden for at få den afdøde obduceret. Det mener familiens advokat skal komme selskabet til skade – og ikke familien.

Advokat Gert Willerslev fra Elmer Advokater har bistået familien. Han ønsker af hensyn til andre klienter ikke at oplyse, hvilket forsikringsselskab der er tale om.

Chefkonsulent Jørgen Kjær Thomsen fra brancheorganisationen Forsikring & Pension kender ikke sagen. Men han siger, at forsikringsselskaber behandler mange sager, og der kan ske fejl hos dem ligesom andre steder. Der kan også være usikkerhed, om forsikringen dækker.

- Man behøver ikke advokat for at klage til ankenævnet. Det kan enhver selv gøre, og det koster ikke ret meget, siger Jørgen Kjær Thomsen.

Direktør Kim Sparlund fra Ankenævnet for Forsikring ved ikke, hvor mange der får medhold hos selskaberne, når de truer med at klage til ankenævnet. De sager når aldrig til ham.

Men der er også utilfredse kunder, som får ret, efter de har klaget til ankenævnet, men inden nævnet træffer afgørelse. Omkring 100 sager blev i fjor forligt, inden nævnet traf afgørelse.

- Det er forholdsvis færre end i det finansielle ankenævn, der tager sig af klager over blandt andre banker, siger Kim Sparlund.

Ankenævnets direktør siger, at det ikke sker så tit, at kunder benytter advokat i klager over ulykkesforsikring. Reglerne er forholdsvis klare.

- Det er forsikringsselskabet, der skal sørge for at indhente de lægelige oplysninger om kunden, inden forsikringsselskabet for eksempel nægter at dække skaden, siger Kim Sparlund.

- Det er en god ide, at kunden beder selskabet om at få kopi af de lægelige oplysninger, som selskabet skaffer sig, så han eller hun kan se, at der ikke mangler noget.