EFdom udhuler ikke danske udlændingelove

7. aug 2008
En nylig dom fra EFdomstolen er i ugevis blevet udlagt som om, at den undergraver store dele af dansk udlændingepolitik. Men det passer ikke.

De strammede danske regler for familiesammenføring og for at begrænse tvangsægteskaber - den såkaldte 24 års-regel - er overhovedet ikke ved at blive undergravet af en ny dom fra EF-domstolen.

Sådan har det ellers under stort politisk ramaskrig lydt lige siden dommen blev afsagt 25. juli. Men der er slet ingen grund til panik, for i praksis ændrer den nye dom ikke på danskernes mulighed for at få en udenlandsk ægtefælle med til Danmark. Det har P1 Orientering dokumenteret.

Alt er ved det gamle

Den nye dom fra EF-domstolen betyder nemlig alene noget for, om unionsborgere, som bor i et andet EU-land, her kan blive familiesammenført med en ægtefælle fra et ikke-EU-land i.

Dommen fra EF-domstolen slår fast, at EU-borgere har ret til familiesammenføring i denne situation, selvom deres ægtefælle opholdt sig ulovligt i det andet EU-land, da de blev gift.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Hvis en dansk statsborger for eksempel flytter til Tyskland og derefter gifter sig med en illegal indvandrer, så har parret ifølge dommen ret til familiesammenføring, og dermed får den udenlandske ægtefælle ret til at blive i Tyskland.

Men disse regler har de svenske myndigheder sådan set hele tiden fulgt, fortæller informationsmedarbejder Inger Lagerström fra den svenske pendant til Udlændingeservice - Migrationsverket - til P1 Orientering.

Og da langt de fleste danske statsborgere, som er ramt af den strammede danske udlændingelovgivning, netop bor i Sverige, betyder den nye dom i praksis ingenting. Eller sagt på en anden måde giver dommen ikke flere danske statsborgere ret til at få deres udenlandske ægtefælle med til Danmark, end tilfældet er i dag.

Omgåelse af regler har været mulig længe

For faktum er, at det allerede i dag er muligt - og det har det faktisk været siden en EF-dom i 1992, den såkaldte Singh-dom - for danskere at få deres udenlandske ægtefælle med tilbage til Danmark efter at have opholdt sig og arbejdet i et andet EU-medlemsland i en periode. Og den regel ændrer den nye EF-dom ikke ved, slår juraprofessor ved Aarhus Universitet Jens Vedsted-Hansen fast over for P1 Orientering.

I radioprogrammet konkluderer han derfor, at fremstillingen i medierne af den nye EF-dom som en, der undergraver væsentlige dele af den danske udlændingelovgivning, er helt ved siden af.

- Det, mener jeg, er ikke bare er overdrevet, men faktisk helt fordrejet, og jeg synes, at det er utroligt, at den manipulerede virkelighedsbeskrivelse har kunnet få lov til at styre debatten så længe, som den har, siger Jens Vedsted-Hansen til P1 Orientering.

- EF-domstolens afgørelse forrige fredag har ikke underkendt noget i dansk udlændingelovgivning, sådan som man kunne få indtryk af fra mediestormen her i Danmark, siger han til radioprogrammet.

Professor bakker op

Også Peter Pagh, professor i miljøret og underviser i EU-ret ved Københavns Universitet, kalder i en kronik i Weekendavisen reaktionerne på dommen for 'uforståelige'. Han påpeger ligeledes, at dommen slet ikke handler om det, som den er blevet taget til indtægt for i den ophedede danske debat. I kronikken skriver han:

"Hverken direkte eller indirekte angår dommen danskeres adgang til familiesammenføring i Danmark."

Og videre, at "(...) dommen er uden betydning for danske statsborgeres ret til familiesammenføring i Danmark."

faktaboks