Dyrere at fyre end at fastholde syge

10. feb 2014, 04:00
Ifølge en nyere beregning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er det dyrere at fyre end at fastholde en langtidssyg kontorassistent. Dansk Erhverv kritiserer regnestykket.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen kan det godt betale sig at holde på en syg kontorassistent i stedet for at fyre hende eller ham. Styrelsen har lavet dette eksempel i 2010:

"Set over tre måneder er lønudgiften til en privatansat kontorassistent omkring 75.000 kroner.

Bliver medarbejderen delvist sygemeldt i hele perioden, er den samlede udgift naturligvis højere - nemlig godt 100.000 kroner. I medarbejderens fravær skal der nemlig ansættes en vikar.

Men er der tale om en fuld sygemelding, er udgiften omkring 130.000 kroner. Udgiften er større, fordi der skal købes flere vikartimer.

Rent økonomisk er det mindst fordelagtige at fyre medarbejderen og ansætte en ny. I dette tilfælde er der nemlig også udgifter til rekruttering, og de samlede udgifter er mere end 140.000 kroner."

Arbejdsgiveren skal desuden tage højde for udgifter til oplæring - både af vikarer og ny medarbejder, skriver styrelsen i folderen "Når en medarbejder melder sig syg".

 

Rask Syg på deltid Syg på fuld tid Fyring og nyansættelse
Nettoløn 75.000 56.000 37.000 37.000
Heraf bruttoløn 75.000 75.000 75.000 75.000
Fratrukket sygedagpengerefusion 0 19.000 38.000 38.000
Udgifter til vikar og ny medarbejder 0 46.000 93.000 105.000
Heraf udgifter til vikar 0 46.000 93.000 0
Heraf udgifter til rekruttering og løn til ny medarbejder 0 0 0 105.000
Arbejdsgivers udgifter 75.000 102.000 130.000 142.000

 

Dansk Erhverv, der organiserer arbejdsgivere inden for blandt andet handel og service, mener, at Arbejdsmarkedsstyrelsen regnestykke maler et for sort billede.

"Regnestykket fyring og nyansættelse er efter min opfattelse opgjort så omkostningstungt som muligt. Der er regnet med både løn under opsigelse til sygemeldte og udgifter til vikar og rekruttering. Rekrutteringsudgifterne vil være nul, hvis vikaren fastansættes," siger Ole Steen Olsen, arbejdsmarkedschef.

faktaboks