Dumpet: Danmark stresser

15. dec 2010, 12:00
Danmark er det land i Norden, der er dårligst til at forebygge stress på arbejdspladsen.

En ny undersøgelse fra EU-analyseinstituttet Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen viser, at Danmark er det land i Norden, der er dårligst til at forebygge stress på arbejdspladsen.

Manglende procedurer

Der mangler procedurer for, hvordan man skal håndtere stress på jobbet. Det er et problem, mener Lone Thomsen, der er direktør i ClearVision, som netop arbejder med forebyggelse af stress.

"Danskerne lever et hårdt liv på arbejdspladsen med fokus på synlige resultater og benhårde deadlines. Det er bundlinjen, der først og fremmst tæller," siger Lene Thomsen.

Selv om, der er sket fremskridt de seneste år, halter Danmark stadig langt bagefter.

"Vi er ringere til at hjælpe stressede medarbejdere sammenlignet med ledere i Sverige, Norge og Finland. Vi sætter først ind, når medarbejderen er blevet syg - og det er for sent," siger Lene Thomsen.

Sverige 20 år længere fremme

I Sverige er man som chef forpligtet til at hjælpe en stressramt medarbejder. Det kan man for eksempel gøre ved at tilbyde vedkommende en deltidsstilling i stedet.

"Virksomhederne i Sverige, Norge og Holland er meget aktive for at få stressramte tilbage i job. Det giver et helt andet fokus på området," udtaler seniorforsker Vilhelm Borg fra Arbejdsmiljøforskningsinstituttet

Danske ledere har først fra i år skulle indkalde syge medarbejdere til en sygefraværssamtale og sammen udfærdige en en fastholdelsesplan.

"Men lederne er altså ikke forpligtet til at beholde medarbejderen ligesom i Sverige,” siger Vilhelm Borg, der mener Sverige er 20 år længere fremme end Danmark, i forhold til at håndtere stress.