Drastisk fald i AMUkursister

27. jun 2011
Antallet af AMUkursister er faldet med 28 procent på et år. Erhvervsskoler i panik.

’Aktivitetsdæmpende foranstaltninger.’ Det er politisk slang for den halve milliard kroner, der er sparet på AMU-området siden sidste år.

Men ifølge Danske Erhvervsskoler, der repræsenterer de 120 AMU-godkendte skoler, virker foranstaltningerne alt for godt.

”Vi kan konstatere en brat opbremsning i deltagertallet. Det har en selvforstærkende effekt og betyder, at endnu flere udbud vil blive lukket,” siger direktør Lars Kunov.

Hvinende håndbremsevending

Fra 2004 til 2010 er antallet af deltagere på AMU-kurser vokset fra 592.824 til 1.042.180. Det er en stigning på 43 procent. Især finanskrisen i 2008 fik deltagerantallet – og dermed de offentlige udgifter, til at eksplodere.

Men i første kvartal 2011 er antallet af AMU-kursister faldet med 28 procent i forhold til 2010. Det viser en opgørelse fra Danske Erhvervsskoler.

Så frem for en blid opbremsning har de 'aktivitetsdæmpende foranstaltninger' ført til en hvinende håndbremsevending på AMU-banen.

”De må være glade og tilfredse i Finansministeriet, så længe de ikke skal stå til ansvar for de konsekvenser, besparelser får for væksten på den lange bane. Hvis ambitionen er at opkvalificere arbejdsstyrken i Danmark, går udviklingen lige nu den helt gale vej,” siger Lars Kunov.

Dyrere at sende ansatte på AMU-kursus

De offentlige besparelser på AMU skyldes blandt andet, at taksterne for VEU-godtgørelse - eller løntabsgodtgørelse, er sat ned til 80 procent. Det vil sige, at arbejdsgivere bliver kompenseret mindre for at sende ansatte på AMU-kursus.

Derudover har regeringen gennemført en pris- og lønregulering af arbejdsgivernes obligatoriske AER-bidrag, som ellers har været uændret i mange år.

Til gengæld er der ingen hjælp at hente for personer med videregående uddannelse - eller deres arbejdsgivere. For denne gruppe har regeringen nemlig indført krav om fuld egenbetaling, hvis de vil benytte sig af kurser i AMU-programmet.

Til sidst er den såkaldte 'AMU-milliard' der blev satset ekstra op efteruddannelse, da Globaliseringspuljen blev vedtaget i 2006, løbet tør.

Alt i alt er AMU-området blevet slanket med over en halv milliard fra 2010 til 2011.

Men som Avisen.dk har skrevet, frygter fagforeninger, AMU-skoler og arbejdsmarkedsforskere, at undervisningsministeren vil benytte den igangværende kulegravning af AMU-sektoren til at gennemføre yderligere besparelser.