Dommens dag: Skal hun have 68 mio kr. af LO?

24. mar 2010
Pensionsstriden Aurvig mod LO afgøres i morgen torsdag og kan udløse internt rivegilde i HK. Taber HK, er det ugens andet nederlag

Klokken 13.00 i morgen torsdag falder dommen.

Da ved vi, om LO skal betale mellem 6 og 8 millioner kr. til sin tidligere næstformand, Tine Aurvig-Huggenberger. I det tilfælde kan hun som 62-årig få pension, som om hun stadig var næstformand i LO - selv om hun på det tidspunkt ikke vil have været det i 18 år.

Eller om Tine Aurvig-Huggenberger - og hendes fagforening, HK - skal indkassere et nederlag i millionklassen.

Skal bare hentes

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Da sagen var for retten i slutningen af januar, var det med en sand perlerække af faglige topfolk i vidneskranken. Der var drama, da Tine Aurvig-Huggenberger brød sammen og måtte forlade retslokalet for en kort bemærkning, og der var kulde, da hun mødte sin engang så nære kollega, tidligere LO-formand, Hans Jensen.

I morgen bliver der helt stille, for dommen bliver ikke forkyndt, men blot udleveret fra info-centret i domhuset i det centrale København.

Ingen af sagens parter, LO og HK, har ønsket at kommentere sagen, før de kender dommen. Begge afventer i spænding, for der er meget på spil.

Tine Aurvig har mindst på spil

Den, der har 'mindst' på spil, er parasoksalt nok sagens hovedperson, Tine Aurvig-Huggenberger. Forstået på den måde, at hun i dag er ude af offentlighedens søgelys som ansat i kommunikationsbureauet Primetime.

Hun har fået alle de offentlige tærsk for sagen, hun kan få - så hvis hun vinder, vil hun nok få endnu en tur i mediemøllen en dags tid, og så kan hun ellers trække sig tilbage med millionerne og slikke sine sår.

Hvis hun taber, har hun stadig en pæn pension fra de 12 år, hun var tillidsvalgt i LO.

HK har rigtig meget på spil

Tine Aurvig-Huggenbergers fagforening, HK Privat, har derimod meget på spil. Det har vakt harme flere steder i fagbevægelsen, også internt i HK, at fagforeningen valgte at føre sagen for den tidligere LO-næstformand.

Tine Aurvig-Huggenberger havde ikke været medlem de tre måneder, der normalt kræves for at få juridisk bistand. Det har flere hæftet sig ved – andre siger, at sålænge Tine Aurvig-Huggenberger har været organiseret andet steds, er hun berettiget til hjælp.

Internt i HK tales der om regningen for sagen. Hvem skal betale, hvis HK taber? HK Privat alene eller HK som hovedorganisation? Avisen.dk har forsøgt at få svar på spørgsmålet, men er overalt blevet mødt af munde, lukkede som østers.

Kan blive en dyr uge

Taber HK Privat sagen, vil det være ugens andet nederlag efter OK-forliget. Her havde HK krævet 50 procentsreglen fjernet – og det krav var ultimativt. Det blæste både CO-Industri, DI og forligsmand Asbjørn Jensen dog højt og flot på.

HK har satset mellem 10 og 15 millioner kroner på kampagnen mod 50 procentsreglen – og har nu søsat en ny kampagne for et nej til overenskomsten. Den forventes også at være i millionklassen.

Skal der derudover betales sagsomkostninger til pensionssagen, som har varet i et par år, vil det gøre et stort indhug i HK's i forvejen slunkne kasse.

LO har anseelse på spil

LO har også meget at tabe. Dels kan hovedorganisationen tabe selve sagen – og dermed et millionbeløb, hvilket er alvorligt nok i en tid med faldende medlemstal. Men hvad der måske er endnu vigtigere, er det tab af anseelse, som selve retssagen kan koste LO.

De givtige pensioner er forlængst afskaffet, men det var der nu ikke mange, der bemærkede, da musikken spillede i byretten i slutningen af januar. Her sad tidligere tillidsvalgte og berettede om pensioner i en størrelsesorden, som fagbevægelsens menige medlemmer aldrig har kinamands chance for at komme i nærheden af.

Efter dommen torsdag har parterne fire uger til at overveje, om de vil anke sagen.

Ingen af parterne har over for Avisen.dk ønsket at løfte sløret for den strategi.

 

Sagen kort

LO's tidligere næstformand, Tine Aurvig-Huggenberger har krævet, at LO indbetaler pension til hende, frem til hun fylder 62 år.

Tine Aurvig-Huggenberger blev tillidsvalgt i LO i 1995 og fik her tilkendt en såkaldt tilsagnspension – udover sin almindelige pension. Tilsagnspensionen betyder, at man ved pensionering oppebærer 2/3 af den løn, man havde som tillidsvalgt.

Sagens kerne var, om dette også gjaldt, når Tine Aurvig-Huggenberger stoppede i LO i 2007, da hun tabte kampen om formandsposten. Da var hun 44 år, så efter dommen skal LO indbetale pension til hende i 18 år frem til hun fylder 62.

LO krævede frifindelse ud fra argumentet om, at tilsagnet kun gælder, når man går direkte på pension fra LO.

Det underkendte byretten.