Dom: Ok at sige hold kæft til chefen

18. nov 2008
Det var i orden, da en medarbejder sagde hold kæft til sin chef, har landsretten fastslået.

Vestre Landsret har afgjort, at det var i orden, da en medarbejder sagde "åh, hold da kæft" til sin chef, mens kollegerne hørte det.

Medarbejderen blev fyret af chefen, som var virksomhedens direktør, men det var ikke en saglig opsigelse, har landsretten fastslået. I den givne situation mente landsretten ikke, at grænsen for, hvad der er acceptabelt, blev overskredet af medarbejderen.

Afgørelsen viser, at en medarbejder godt kan tillade sig et relativt groft sprogbrug i en situation, hvor medarbejderen er blevet provokeret til det, konstaterer advokatfirmaet Schebye Jacobsen, som har ført sagen, der var anlagt af medarbejderens fagforbund, HK.

Medarbejderen har fået en godtgørelse på en måneds løn.

faktaboks