Dokumentation: Jeg hader piger

10. jan 2011, 15:17
Eksempler på, hvad tilsynsførende fra Skolestyrelsen har noteret under kontrol med undervisningen på den islamiske Calamus Privatskole:
  • "En dreng blev bedt om at sætte sig op forrest i klassen ved siden af en pige, hvorefter han udbrød, at han hadede piger."
  • "Eleverne skulle skrive spørgsmålene i deres hæfter og derefter besvare dem to og to. To elever, en dreng og en pige, sad alene. Læreren foreslog, at de arbejdede sammen. Det ville eleverne ikke, og de deltog ikke i aktiviteten.
  • "Efter ti minutter med diskussioner og irettesættelser lykkedes det at stille eleverne op til stafetten. Eleverne skulle holde i hver sin ende af et boldtræ. Eleverne viste tegn på ubehag over at skulle holde på boldtræet sammen med en af det modsatte køn. Der var elever, der efterfølgende byttede plads, så de undgik at stå sammen med en af det modsatte køn. Læreren kommenterede det ikke."
  • "Adspurgt fortalte lærerne, at eleverne generelt havde det vanskeligt ved at agere blandet piger og drenge. Lærerne oplevede, at det var naturligt for børn at vise afsky for det andet køn, og at de værgede sig ved at arbejde sammen. Lærerne oplyste, at det var eleverne selv, der for eksempel stillede sig i adskilte pige- og drengerækker, når en klasse fik besked om at stille sig på en række, ligesom det var eleverne selv, der stillede sig i adskilte pige- og drengerækker til morgensamlingen i gården. En lærer havde i sine klasser placeret eleverne blandet piger og drenge, men dette forekom ikke i andre klasser."
  • "Eleverne viste tegn på modstand mod at skulle vælge en af det modsatte køn, og eleverne stillede sig med stor afstand til dem af det modsatte køn. Når eleverne blev bedt om at stille op på en række, stillede de sig på to rækker, en med pigerne og en med drengene."
  • "Læreren delte to hold og forsøgte at få eleverne til at stå sammen to og to, dreng sammen med pige. Det afstedkom en del uro, da de fleste af eleverne nægtede at stå sammen med en af det modsatte køn."
  • "Drenge og piger stod for sig og holdt hinanden i hånden på nær den dreng og den pige, der stod ved siden af hinanden. Læreren kommenterede det, men de to elever tog ikke hinanden i hånden."
  • "Eleverne blev bedt om selv at danne grupper. Der var kun to drenge til undervisning, og de problematiserede gruppedannelsen, da de manglede en dreng for at kunne være tre i gruppen. Herefter overtog læreren gruppedannelsen og satte drenge og piger sammen. Pigerne og drengene viste tegn på ubehag ved at skulle være i gruppe sammen."

Læs også: Grov kønschikane kan lukke muslimsk friskole

Læs også: Artikel gjorde myndighed mistænksom

Læs også: Skoleleder: "Jeg er i chok"

Læs også: Somalier: "Godt, hvis den skole lukker

skjultitel

Det konkluderer Skolestyrelsen:

"Det er Skolestyrelsens vurdering, at skolens indsats for at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre ikke er tilstrækkelig.

Endvidere vurderes, at skolens indsats er utilstrækkelig i forhold til at udvikle og styrke elevernes kendskab og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling
mellem kønnene."

Kilde: Indstillingsrapport i forbindelse med Skolestyrelsens skærpedetilsyn med Calamus Privatskole