DOKUMENTATION: Aldiansatte risikerer traumer

27. jun 2012
Så meget risikerer ansatte i Aldi ifølge Arbejdstilsynet

Ansatte i supermarkedskæden lever livet farligt. Det fremgår af en række rapporter fra Arbejdstilsynets kontrolbesøg i forskellige Aldi-butikker, som Avisen.dk har fået aktindsigt i.

I de fleste Aldi-butikker er det medarbejderne selv, der står for at bringe omsætningen i banken.

Den praksis får drøje hug i Arbejdstilsynets rapport fra et kontrolbesøg i Allingåbro i februar:

"Arbejdstilsynet vurderer, at arbejde med eksterne pengetransporter i Aldi Marked i Allingåbro ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er risiko for, at de konstaterede problemer med risiko for vold og trusler mod ansatte ved ekstern pengetransport kan have indvirkning på medarbejdernes fysiske eller psykiske sundhed både på kort eller langt sigt."

Under besøget har medarbejderne selv oplyst, at de føler sig utrygge og mærker tydelige tegn på ubehag, når de skal i banken med kontanter.

Den frygt er ikke ubegrundet. Arbejdstilsynet vurderer, at de under soloudflugterne til banken er i forhøjet risiko for vold og trusler i forbindelse med røveri.

Risikerer både krop og sind

Og medarbejderne risikerer ikke bare et par på lampen. Hvis de er så uheldige at blive overfaldet, kan de ifølge Arbejdstilsynet få særdeles svære konsekvenser.

"Udsættelse for vold og trusler mod ansatte (ord udstreget) i forbindelse med ekstern pengetransport forøger medarbejdernes risiko for at udvikle belastningsrelaterede sygdomme som angst, depression og i nogle tilfælde såkaldt posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Medarbejderne risikerer endvidere at få fysiske helbredsskader, herunder alvorlig legemsbeskadigelse," lyder Arbejdstilsynets vurdering.

De samme konsekvenser gør sig gældende i forhold til røverier i selve butikken, der som tidligere beskrevet af Avisen.dk indtræffer med alarmerende høj frekvens.

I mange Aldi-butikker har Arbejdstilsynet vurderet, at sikkerheden i selve butikken er utilstrækkelig.

Det skete blandt andet ved et kontrolbesøg i Aldi i Tilst, som blev røvet tre gange i løbet af et halvt år.

Under kontrolbesøget fortæller butikschefen, at det virker skræmmende, at fem ud af syv medarbejdere har været udsat for røveri.

"Filiallederen oplyste ligeledes, at medarbejderne ikke tænker om det kan ske igen, men hvornår det sker igen," lyder det i Arbejdstilsynets rapport.

Af rapporten fra kontrolbesøget i Tilst fremgår det desuden, at der på trods af de mange røverier og høje risiko ikke foregår nogen form for erfaringsudveksling i discountkæden om, hvordan man bedst undgår røveri.