Tæt på verden: Dødsfald og ulykker på jobbet koster dyrt

18. jun 2012
Hver eneste dødsfald og ulykke på arbejdspladsen er tab af kostbare ressourcer.

Mens hele verden i Rio de Janeiro diskuterer, hvordan udviklingen på kloden skal gøres bæredygtig, peger FNs verdenssundhedsorganisation, WHO, på, at uden arbejderes sundhed, når man ingen vegne.

WHO anslår, at 2,3 millioner arbejdere døde som følge af forskellige arbejdsrelaterede forhold i 2011. Næsten halvdelen af alle disse dødsfald skyldes ulykker, skader, giftstoffer og luftbårne partikler.

Uden ordentlige arbejdsforhold og fair vilkår, der sikrer arbejdsstyrkens sundhed, virker det meningsløst at tale om bæredygtig udvikling. Alle disse dødsfald og skader udgør misligholdelse og tab af kritiske ressourcer.

Gør noget

Overgangen til en grøn økonomi forudsætter, at lande og industrisektorer tager arbejdsforhold alvorligt og overholder nationale retningslinier.

Det internationale samfund har en stribe konventioner via ILO, FNs arbejdsorganisation, og mange flere lande bør ratificere og implementere de grundlæggende regler, hedder det fra WHO i forbindelse med Rio+20-konferencen.

Påstanden fra WHO er, at en sund arbejdsstyrke må være en forudsætning for social og økonomisk udvikling og øget produktivitet.

Det er ikke så let som sagt, fordi hovedparten af verdens arbejdsstyrke er beskæftiget i de såkaldte uformelle sektor, hvor de er særligt udsatte. De er typisk selvstændige ofte fattige mennesker uden sikkerhedsnet.

Fremskridt

WHO foreslår en stribe måder, man kan holde øje med udviklingen og sikre ordentlige arbejdsforhold som en del af udviklingen imod grønne økonomier. Lande kunne starte med at ratificere FN-systemets basale konventioner om sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne.

Hermed er det ikke sagt, at det går tilbage for sikkerhed på arbejdspladserne. ILO udgav for knap et år siden en analyse, der viste, at der er sket betydelige fremskridt på dette punkt de seneste årtier.

I 2008 besluttede en verdenskongres om sikkerheds på arbejdspladserne en deklaration om forebyggende arbejde med sundhed og sikkerhed på jobbet. Også mange virksomheder synes at adoptere metoder og regler.

Antallet af alvorlige ulykker og dødsfald er faldende omend indsatsen imod dårlig sundhed er mindre opløftende, hed det.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.