DJØFs formand, Henning Thiesen, er - i modsætning til andre akademikerformænd - ikke modstander af differentieret pension. Foto: Michael Daugaard/DJØF

Akademiker-top overrasker: Bakker op om tidligere pension til Arne

10. okt 2019, 09:37
Intentionen om, at dem med mange år på arbejdsmarkedet skal kunne få tidligere folkepension, har vi sympati for, siger DJØFs formand.

Der er overraskende støtte på vej fra juristerne og økonomerne i DJØF til de lønmodtagere, der kom tidligt ud på arbejdsmarkedet, og som Socialdemokratiet har stillet tidligere folkepension i udsigt.

- Når vi taler om folk, der har været på arbejdsmarkedet, fra de var 17-18 år, så tror jeg, at vi alle rent instinktivt kan forstå, at der nok er for langt til en folkepensionsalder på 70 år eller derover. Så jeg har en betydelig forståelse for, at de grupper skal kunne trække sig tilbage, før os andre, siger DJØFs formand Henning Thiesen til A4 Arbejdsliv

DJØF-formandens opbakning kommer i kølvandet på udmeldinger fra Akademikerne, der er paraplyorganisation for 25 faglige organisationer for højtuddannede og herunder DJØF, som i skarpe vendinger har vendt sig mod regeringens planer om tidligere folkepension til bryggeriarbejderen Arne og alle andre, der kom tidligt ud på arbejdsmarkedet.

LÆS OGSÅ: Mette F. lover tidlig pension: Nu er det Arnes tur

Akademikernes formand, Lars Qvistgaard, advarer direkte om, at differentieret pension "kan få betydning for opbakningen til velfærdsstaten". Og også Dansk Magisterforenings formand, Camilla Gregersen, har vendt sig mod forslaget.

Hvis man kommer ud på arbejdsmarkedet som 17-årig, så bliver man slidt ned før dem, der starter ti år senere.
Henning Thiesen, formand for DJØF

Men i DJØF møder Socialdemokratiets forslag om tidlig folkepension forståelse.

Så du anerkender, at de grupper, som kom tidligt ud på arbejdsmarkedet, kan have nogle særlige behov i forhold til dine medlemmer?

- Ja, det må man sige. Der er vel fysiske grænser for, hvor længe vi mennesker kan arbejde, og hvis man kommer ud på arbejdsmarkedet som 17-årig, så bliver man slidt ned før dem, der starter ti år senere, siger Henning Thiesen.

Debattør: medlemmer mere solidariske end deres ledere

Dermed er DJØF-formanden mere på bølgelængde med medlemmerne end lederne for nogle af de øvrige fagforbund for højtuddannede.

En ny meningsmåling, som Epinion har lavet for Fagbevægelsens Hovedorganisation, viser, at under en tredjedel af fagforbundet Akademikernes medlemmer er modstandere af, at "personer, som er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet og har arbejdet i mange år, skal kunne trække sig tilbage med folkepension før andre". Omvendt er mere end fire ud af ti akademikere for en en differentieret pensionsalder.

Forfatter og samfundsdebattør Lars Olsen, der i mange år har blandet sig i debatten om social ulighed og den stigende pensionsalder, er glad for, at det ikke alene er ufaglærte og faglærte arbejdere, der bakker op om differentieret pension:

- Tallene viser, at mange akademikere har en mere social og solidarisk tilgang til verden end deres faglige ledere. Bredt set har folk forståelse for, at mange af dem med hårde job og lange arbejdsliv ikke kan holde til den stigende pensionsalder, siger Lars Olsen.

Så mange DJØFere er der

Akademikernes 25 medlemsorganisationer havde pr. 1. januar 2019 et samlet medlemstal på omkring 393.000. Heraf var 95.157 medlem af DJØF. Kun ét forbund under Akademikerne er større; nemlig ingeniørerne i IDA.

DJØF-formanden Henning Thiesen understreger samtidig, at indsatsen mod psykisk nedslidning er lige så vigtig som arbejdet for at stoppe den fysiske nedslidning:

- Det er vigtigt, at vi får et arbejdsmarked, hvor folk ikke bliver nedslidte – hvad enten det er fysisk eller psykisk. Det handler om efteruddannelse, mulighed for fleksibelt jobskifte og bedre arbejdsmiljø, siger han.