Fra næste år overtager en myndighed under ATP behandlingen af sager om seniorpension. (Arkivfoto) Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dit postnummer afgør muligheden for seniorpension

19. jun 2020, 06:32
Tildelinger af seniorpensioner svinger voldsomt fra kommune til kommune. Beregninger fra FOA tyder på, at kommuner, der fedter med almindelig førtidspension, typisk også gør det med seniorpension.

En opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at 1682 personer har fået seniorpension i løbet af de første fire måneder, ordningen har fungeret.

Bare 69 har fået afslag, og det udløser tilfredshed i FOA.

- Det er meget positivt, at seniorpensionen bliver brugt, og antallet af tilkendelser viser jo, at der virkelig er behov for den ordning, siger forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen til Fagbladet FOA.

LÆS OGSÅ: Læger har oplevet store fordele under corona

Hun hæfter sig dog ved, at der er temmelig store forskelle i kommunernes tildeling, og det bekymrer FOA.

På Bornholm har for eksempel 50 personer fået seniorpension, mens København, der har 16 gange flere indbyggere, har bevilget seniorpension til 165 personer. I andre store kommuner som Odense og Århus har henholdsvis 28 og 19 personer foreløbig fået seniorpension. Nogle sager kan dog være uafsluttede eller endnu ikke registreret hos STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Registrering)

- Postnummeret må ikke blive afgørende. Det er uretfærdigt over for vores medlemmer, for behovet afgøres jo ikke af bopælen, siger Maria Melchiorsen.

Beregninger fra FOA tyder endvidere på, at kommuner, der er tilbageholdende med at bevilge almindelig førtidspension, også fedter med seniorpensionen.

- Socialområdet er præget af love, der giver mulighed for skøn og fortolkning, men det er alligevel beskæmmende, at der er SÅ store variationer mellem kommunerne. Og vi ser desværre mangelfulde afgørelser også på andre områder end seniorpension, siger Nanna Mørch, socialpolitisk konsulent i FOA.

Kommunernes Landsforening (KL) mener, at der er gode forklaringer på forskellene mellem kommunerne.

- De skyldes, at der er mange sager, der ikke er afgjort, da ordningen stadig er ny, og at coronakrisen har forsinket nogle sager. Med det in mente er det faktisk imponerende, at kommunerne allerede har nået at tildele så mange seniorpensioner, skriver Thomas Kastrup-Larsen, formand for KLs Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg i et mailsvar til Fagbladet FOA.

Han oplyser, at i kommunerne er erfaringen, at stort set alle ansøgere får tildelt seniorpension.

- De få, der får afslag, opfylder typisk ikke objektive kriterier som for eksempel 25 års beskæftigelse. Derfor er det også vigtigt, at alle parter sikrer, at borgerne bliver bedst muligt vejledt om deres muligheder for at søge ordningen. Det gælder ikke mindst fagforeningerne, som ofte er borgerens indgang til at søge råd og vejledning, hvis man er nedslidt, skriver Thomas Kastrup-Larsen.

Fra næste år overtager en myndighed under ATP behandlingen af sager om seniorpension.