SÅDAN BEHANDLER VI DE SYGE: DF: Stop klapjagten på de syge

29. jan 2010
Dansk Folkeparti vil have beskæftigelsesministeren til at se på kommunernes behandling af syge borgere.

Syge danskere, der søger om førtidspension og fleksjob, har brug for mere støtte og mindre pisk.

Opråbet kommer fra Dansk Folkeparti, der vil have sat en stopper for, at kommuner igen og igen arbejdsprøver syge ansøgere til førtidspension med risiko for at skade for deres helbred.

"Det nytter ikke, at kommunerne slæber de syge gennem den ene arbejdsprøvning efter den anden til skade for liv og helbred og henviser folk til at leve af kontanthjælp eller ingenting. Den slags kassetænkning bør stoppes. Det er helt urimeligt," siger partiets arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted.

Stop forfølgningen af de syge

Det sker i en kommentar til den kritik, som læger, socialrådgivere og jobkonsulenter har rejst i Avisen.dk de seneste dage. De mange fagfolk har også kritiseret kommunerne for at se stort på erklæringer fra speciallæger i deres afslag på ansøgninger fra syge borgere.

Det får nu regeringens støtteparti til at kræve, at beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) kommer på banen. 

Bent Bøgsted mener, at lægekonsulenterne skal have langt mindre magt i sager om førtidspension - samt at syge danskere bør arbejdsprøves langt mindre.

S: Kommuner må ikke misbruge reglerne

Det er Venstre, konservative og Socialdemokraterne, der har lagt stemmer til de stramme regler for førtidspension og fleksjob.

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Torben Hansen, mener ikke nødvendigvis, at det reglerne, der er problemet - men at nogle kommuner bruger reglerne forkert.

"Det har aldrig været meningen med arbejdsprøvningen, at den skal invalidere folk. Det er jo en misforståelse af regelsættet. Vi ønsker ikke regler, der er så rigide, at man skal arbejdsprøve folk med risiko for invalidering. Der er behov for at vi får kigget på, om nogle kommuner er for restriktive," siger Torben Hansen.

Han vil straks tage problemet op med ministeren for at få undersøgt problemets omfang.

Staten bør betale

Enhedslisten vil også have reglerne ændret, siger arbejdsmarkedsordfører Line Barfod.

"Jeg tror, problemet er meget omfattende. Det foregår i rigtig mange kommuner, og vi får mange henvendelser på det. Vi har flere gange foreslået, at staten giver kommunerne fuld refusion, når personer tilkendes førtidspension. Dermed skal kommunerne ikke tænke på pengekassen hver gang, den tildeler pension," siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V).

Fak om førtispension
 • Hvert år tildeles mellem 14.000 og 16.000 personer i alderen 18 til 65 år førtidspension.
 • 241.000 personer er på nuværende tidspunkt på førtidspension.
 • Ca. 50 procent får førtidspension på grund af psykiske lidelser
 • Ca. 20 procent på grund af sygdomme i muskler og knogler.
 • Ca. 30 procent får på grund af andre diagnoser.
 • Sidste år fik 1.444 af alle ansøgere afslag på førtidspension.
 • Heraf klagede 657 personer.
 • 52 af disse fik medhold i klagen.
 • Dermed var otte procent af de indklagede afgørelser forkerte.

  Kilde: Tal fra Ankestyrelsen
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her