Det sket før: SFkommune sortlister borgere

5. nov 2013, 14:35
Det er ikke første gang, SFnæstformandens kommune har problemer med sagbehandlingen. Sidste år fik kommunen påtale for bevidst at ignorere alle henvendelser fra bestemte borgere

Karin Zwisler er ikke alene. Og faktisk er hun heldig.

For selvom den 46-årige kvinde med den sygdomsramte familie hverken må møde op, ringe eller maile til bestemte medarbejdere i Lejre kommune, så har hun i det mindste papir på det.

For halvandet år siden kritiserede borgerrådgiveren i Lejre netop kommunen for, at medarbejderne bare sortlistede enkelte borgere, uden borgerne selv fik besked.

Medarbejderne lod ganske enkelt være med at besvare henvendelser fra bestemte borgere.

Det gjaldt borgere, som blandt kommunens medarbejderne angiveligt var kendt for meget hyppigt at sende mails med besværligt indhold, som kræver meget arbejde. Eller var kendt for at ringe til forskellige medarbejdere og være næsten umulige at stoppe i telefonsamtaler.

Borgerrådgiver Erik Asp Poulsen skriver i sin årsberetning for 2012, at det er ”et særligt retssikkerhedsmæssigt problem”, han har ”observeret i nogle få, men absolut væsentlige tilfælde.”

Derfor skrev han allerede i april 2012 en generel udtalelse til ledelsen i Lejre Kommune om begrænsninger i borgerens adgang til kommunen.

Borgerrådgiver: Lige regler for alle

Erik Asp Poulsen pegede blandt andet på, at den slags beslutninger skal træffes af ledelsen. Desuden skal der være lige regler for alle, og borgerne skal have en formel afgørelse om, at kommunen har sat begrænsninger på deres kontakt med kommunen.

Borgmester Mette Touborg (SF) siger, at borgerrådgiverens rapport har været drøftet både i kommunalbestyrelsen, på en temadag og i økonomiudvalget og i administrationen.

”Når borgerrådgiveren kommer med den slags udmeldinger, så skal der selvfølgelig følges op på det,” siger Mette Touborg.

Ifølge rapporten fra borgerrådgiveren blev tilbagemeldingen, at afgørelser om at begrænse en borgers adgang til kommunen altid træffes altid med godkendelse af en chef eller leder – ”og efter grundig overvejelse om nødvendigheden af indgrebet”.

Avisen.dk har talt med borgerrådgiver i Lejre, Erik Asp Poulsen. Men på grund af tavshedspligt overfor de borgere, der henvender sig med klager, ønsker han ikke at udtale sig udover, hvad han har skrevet i årsrapporten.

Borgerrådgiver?

Borgerrådgiveren er en lokal ombudsmand, der kan behandle klager over kommunen og arbejde for bedre service.