Det kan du sige uden at blive fyret

24. mar 2011, 06:00
Guide: Læs hvad du må og ikke må sige på jobbet

Kun 14 procent af danskerne kender reglerne for ytringsfrihed. Det skal nu være anderledes. Derfor sender FTF 450.000 danskere på kursus i ytringsfrihed. Men du kan allerede tyvstarte og lære reglerne at kende nu.

Her giver chefjurist i FTF, Helle Hjorth Bentz, dig et indblik i reglerne.

Ytringsfrihed:

- Man har kun ytringsfrihed, når man udtaler sig på egne vegne. Det skal altid gøres helt klart, at man udtaler sig på egne vegne vedrørende ens eget arbejdsområde.

-Derfor må ledelsen gerne fastsætte nærmere regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne.

- Hvis man derimod ytrer sig på egne vegne som privatperson, har ledelsen ingen medindflydelse.

EKSEMPEL: Som sygeplejerske må du gerne fortælle, at en ny scanner, der ikke fungerer og giver alenlange ventelister, gør dig stresset, men du må ikke på vegne af sygehuset fortælle, at scanneren er noget skidt.

Offentligt ansatte:

- Alle offentligt ansatte har en ret ustrakt frihed til at sige fra. Men man skal være opmærksom på freds- og æreskrænkende ytringer, tavshedsbelagte oplysninger og hensynet til offentlige myndigheders funktionsevne. I de tilfælde må man ikke ytre sig.

EKSEMPEL: Som socialrådgiver må du gerne sige, at du mener, det er mest forsvarligt at tvangsfjerne fire børn, men er tvunget til kun at tvangsfjerne to, fordi kommunalbestyrelsen har beskåret i budgettet - men du må ikke fortælle om de enkelte sager.

Begrænsninger i ytringsfriheden:

- Der er nogle særlige grænser for offentligt ansattes adgang til at ytre sig om emner inden for deres eget arbejdsområde.

- Man må ikke give forkerte oplysninger om væsentlige forhold inden for sit eget ansættelsesområde, ligesom man heller ikke må komme med urimeligt grove beskyldninger eller vurderinger.

- Husk fortsat pligten til at gøre klart, man udtaler sig som privatperson.

EKSEMPEL: Som folkeskolelærer må du gerne fortælle, det er noget skidt, at skolen skal spare 100.000 kroner på nye bøger. Men du skal angive besparelsens størrelse korrekt, så du ikke videregiver forkerte oplysninger.

Tavshedspligten:

- Nogle oplysninger er underlagt tavshedspligten af hensyn til offentlige eller private interesser.

- At videregive sådanne oplysninger er strafbart, medmindre videregivelsen er sket i en åben egeninteresse eller for andres tarv.

EKSEMPEL: Hvis en journalist ringer, må du gerne videregive oplysninger, hvis de er anonymiserede. Det gælder også med aktindsigt.

Loyalitetspligt:

- Alle ansatte har en loyalitetspligt over for arbejdsgiveren, men det er ikke illoyalt at udtale sig på egne vegne. Det er en udbredt misforståelse, som man ikke skal frygte.

- Det er også lovligt at ytre sig om ens eget arbejdsfelt. Også selv om der ikke er tale om en ulovlighed.

EKSEMPEL: Som pædagog må du fortælle om dårlige arbejdsforhold, fordi du har for mange børn at passe, men du må ikke tale grimt om ledelsen.

Hovedpunkter

- Offentligt ansatte har en vidtgående frihed til at udtale sig om forhold, der kan have væsentlig betydning for fremtiden på arbejdspladsen. Det kan være svigt af borgere eller nedskæringer.

- Offentligt ansatte har ret til at fremføre en kritik offentligt, uden først at anvende interne systemer. Det kan være at henvende sig til ledelsen eller tillidsrepræsentanten.