Det kan du også kalde en arbejdsløs

14. maj 2012
Arbejdsløs, jobsøgende, ledig eller jobjæger. Hvad er bedst?

Alt er et spørgsmål om ord.

'Operation' lyder mindre farligt end 'krig'. Private og offentlige chefer vil langt hellere 'effektivisere' frem for at 'skære ned'.

Du er en sur mand, der tænker i 'problemer'. Du burde sige 'udfordringer'. Og vi bliver jo ikke 'fyret' længere. Vi har 'selv valgt at blive fritstillet'.

På samme måde er der også en række forskellige ord for den, der '...er i stand til og villig til at arbejde, men ikke kan finde passende beskæftigelse', som Dansk Sprognævn definerer det.

Men hvad signalerer de forskellige ord:

Arbejdsløs

Kan opfattes negativt, fordi man definerer personen ud fra en mangel. Ordet er også inaktivt.

Jobsøgende

En neutral, nærmest klinisk, betegnelse, der hverken udstråler noget positivt eller negativt.

Ledig

Igen defineres ordet ud fra fraværet af arbejde. Ledig opfattes dog som mindre negativt og mere neutralt end arbejdsløs.

Jobjæger

Signalerer aktivitet. Går imod fordommen om, at folk uden arbejde er dovne og inaktive.

Kilder: Sproglaboratoriet på P1, sproget.dk og sprogpsykolog Claus Lex.