Bitten Vivi Jensen er i dag pensionist og bor i en lejelejlighed på Frederiksberg. Hun frygter at få en straf, der kan sende hende i fængsel. Foto: Cecilie Agertoft

Whistleblower eller kriminel: Bitten møder i retten under kolossalt pres: - Retssag kan koste mig hus og hjem

29. jan, 04:00
Onsdag starter retssagen mod Bitten Vivi Jensen, der tidligere var ansat som ergoterapeut i Frederiksberg Kommune. Hun er anklaget for at bryde sin tavshedspligt, men mener selv, at hun er whistleblower. 

Når den 67-årige Bitten Vivi Jensen onsdag d. 29. januar kl. 09.30 tager plads i Retten på Frederiksberg, er det med et stort pres på sine spinkle skuldre.

Det kan godt være, at den her retssag koster mig hus og hjem
Bitten Vivi Jensen, pensionist og frivillig  partsrepræsentant

I et par år har hun gruet for, om hun skulle i retten. Det fik hun endelig besked på i sommer. Det skulle hun, da hun er anklaget for at have brudt sin tavshedspligt som ansat i Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed og rehabiliteringsteam.

-  Jeg har ikke altid kunnet sove om natten. Det er et kolossalt pres. Jeg frygter, at jeg skal sidde i retssalen, mens alle øjne er rettet mod mig. Jeg er nervøs for, om jeg bryder sammen eller får et angstanfald. Det er meget ubehageligt, men det er den pris, jeg må betale. Jeg kan se mig selv i øjnene og håber, at min sag kan medføre et system, hvor vi holder hånden under de syge og sårbare og nærer omsorg for hinanden, siger hun til A4 Arbejdsliv.

Det handler sagen om

Bitten Vivi Jensen er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 152 stk. 1, der handler om offentligt ansatte, der uberettiget videregiver fortrolige oplysninger. Det kan udløse bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Hun er også tiltalt for at overtræde straffelovens paragraf 155, der går på, at man som offentligt ansat ikke må bruge sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret. Ved overtrædelse af denne paragraf er straffen bøde eller fængsel op til fire måneder.  

Arbejdsmarkedsforvaltningen i Frederiksberg Kommune meldte hende i sommeren 2017 til politiet, fordi hun havde kopieret 90 forskellige sager om borgere, der var tilknyttet kommunens jobcenter. Heriblandt også sager, som hun ikke selv arbejdede med. Kopierne opbevarede hun i sit private hjem, og senere drøftede hun nogle af sagerne med en journalist på avisen Information.

Hun kopierede sagerne, fordi hun ønskede at dokumentere forhold, som hun ikke kunne stå inde for.  Som sundhedsfaglig medarbejder i kommunens rehabiliteringsteam, var hun fra efteråret 2015 med til at beslutte, om kronisk syge borgere skulle indstilles til førtidspension, ressourceforløb eller fleksjob. Men hun oplevede at løbe panden mod muren. Hun følte, at det alene handlede om at holde flest muligt på de laveste ydelser og oplevede det som en ren spareøvelse.

Det protesterede hun over, og det sled på samarbejdet med ledelsen. Bitten Vivi Jensen sagde også fra over for andre forhold i Visitationen, hvor hun var ansat. Blandt andet over besparelser, som hun oplevede ramte borgerne på en umenneskelig måde. Uoverensstemmelserne blev herefter så store, at hun i sommeren 2016 blev sagt op.

Kan ende i fængsel

Retsmøderne fortsætter den 5. og 19. februar, og hvis Bitten Vivi Jensen bliver dømt, risikerer hun at få en fængselsstraf. 

LÆS OGSÅ: Bitten brød sin tavshedspligt om jobcentrene: Nu skal hun i retten

Bitten Vivi Jensen tror ikke på, at hun bliver frikendt. Hun har fået en beskikket forsvarer, så i første omgang betaler det offentlige sagsomkostningerne. Men hvis hun taber sagen, skal hun selv betale, og hun er bange for, at det bliver en dyr fornøjelse.  

- Altså jeg bor i god og billig lejlighed, men det kan godt være, at den her retssag koster mig hus og hjem, siger hun og tilføjer, at man heller ikke kan få folkepension, hvis man sidder i fængsel.

Hun understreger, at navne og cpr-numre var anonymiserede i de dokumenter, hun har delt. Blandt andet derfor mener hun heller ikke, at nogen har lidt skade af det, hun har gjort. De 90 borgere, hvis sager Bitten Vivi Jensen havde kopieret, har alle fået besked fra kommunen om, hvad der er sket. 

Det betyder ikke, at der i enkelte tilfælde ikke kan ske fejlvurderinger. Bliver vi opmærksomme på sager, hvor vi ikke har truffet den rigtige beslutning, bliver disse revurderet og ændret
Torben Laurén, konstitueret Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør, Frederiksberg Kommune

Er du kommet til at krænke nogle af de her udsatte borgere i din iver efter at hjælpe dem?

- Det kan jeg jo ikke vide, men det har jeg selvfølgelig ikke villet. Jeg mener, at det var legalt at tage sagerne hjem og arbejdede med dem i weekenderne. Flere af borgerne har jo også sagt, at de godt kan forstå mig og skrevet, at de ville give mig fuldmagt til at få alle oplysninger i deres sag. Jeg mener ikke, at de har lidt overlast ved det, jeg har gjort, siger hun.  

"Problemet rækker ud over Frederiksberg"

Bitten Vivi Jensen ser sig selv som en whistleblower, der har gjort offentligheden opmærksom på fejlagtig sagsbehandling blottet for medmenneskelighed, retssikkerhed og faglige vurderinger.

LÆS OGSÅ: Ekspert om Bitten-sagen: Kan skabe farlige fortilfælde

Forhold der, ifølge hende, går på tværs af landets kommuner og gennemsyrer de kommunale forvaltninger. Men Bitten Vivi Jensen er ked af, at det har været nødvendigt at kopiere sager for at få forholdene belyst. Men hun så ingen anden udvej, forklarer hun. 

I dag er hun frivillig partsrepræsentant for en lang række borgere, der opsøger hende for at få hjælp til deres sociale sager. Hun arbejder omkring ti timer om dagen med at rådgive og deltage i møder på forskellige jobcentre. Det er den samme indignation, som fik hende til at kopiere de 90 sager, der stadig driver hende.

- Jeg har aldrig knoklet så meget som nu. Jeg har ikke været god nok til at sige fra, når folk henvender sig. Det går i blodet på en. Men jeg synes, at vi som borgere er forpligtet til at hjælpe hinanden, hvis vi kan og ikke bare vende ryggen til. Jeg går så langt, jeg kan, siger hun.

Kommune: Vi følger loven

Frederiksberg Kommune ønsker ikke at kommentere den verserende straffesag.

Men kommunens konstituerede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør, samt Sundheds og Omsorgschef, Torben Laurén, understreger i et skriftligt svar til A4 Arbejdsliv, at formålet med kommunes sagsbehandling og beskæftigelsesindsats er at hjælpe ledige i beskæftigelse og at hjælpe sygemeldte tilbage i beskæftigelse i det omfang, det er muligt.

"Her indgår arbejdsprøvninger som en del af afklaringsforløbene. Frederiksberg Kommune følger beskæftigelseslovgivningen og de retningslinjer, der er for behandlingen af disse sager. Det gælder også for rehabiliteringsteamet. Det betyder ikke, at der i enkelte tilfælde ikke kan ske fejlvurderinger. Bliver vi opmærksomme på sager, hvor vi ikke har truffet den rigtige beslutning, bliver disse revurderet og ændret", skriver Torben Laurén.

LÆS OGSÅ: Isabella afslørede is-konkurrence på jobcenter

Han henviser desuden til, at hvis en borger ikke er enig i en afgørelse, vejleder kommunen altid i, hvordan man kan klage til Ankestyrelsen.

Der er arrangeret en støttedemonstration for Bitten Vivi Jensen, der starter onsdag eftermiddag kl. 15 ved bagindgangen til Frederiksberg Rådhus. Her vil flere personer holde tale, blandt andre forfatteren Jonas Eika og Jan Hoby, der er næstformand i fagforeningen LFS, som organiserer mange af de københavnske pædagoger.

Hvis Bitten Vivi Jensen taber sagen i byretten, planlægger hun at anke til landsretten, da hun mener, at den er principiel.