Det ender med en Piamodel

19. maj 2010
DF regner med forlig allerede i næste uge kommunerne kan blive de store vindere

I morgen starter forhandlingerne om Løkkes store spareplan. Hvordan ender det?

Efter alt at dømme med en Pia-model - altså en aftale mellem VK-regeringen og DF. Måske, måske ikke med Liberal Alliance (LA). S, SF og R starter i morgen hos Claus Hjort - og så kommer LA og DF. Det er de sidste, der skal bære planen igennem.

DF-toppen har kendt til planen siden søndag, hvor Løkke ringede og fortalte, at han var på vej med et økonomisk indgreb. DF har på sin side brugt de sidste mange weekender på at lave deres eget udspil, som skulle fremlægges inden sommer - det er nu lagt i skuffen som udspil.

Men det tages med over i Finansministeriet, for DF vil lave forlig, og der er mange spareforslag i deres ikke-færdige udspil. De vil foreslå besparelser på u-landsbistanden, på børnechecken, på udlændingepolitikken, mens de vil gøre alt for at friholde folke- og førtidspensionister.

Hvordan det? I Løkkes plan skal ingen overførselsindkomster stige i de næste 730 dage?

Jo - men DF skal have noget for at lægge stemmer til, og en model kunne være at friholde førtidspensionister plus de folkepensionister, som i dag modtager ældrecheck. Altså de fattigste folkepensionister. Hvis DF er med til at straffe dem, kommer det virkelig til at koste på troværdigheds-kontoen - ældrechecken er et af DF's flagskibe, og det vil klinge hult, at man med den ene hånd giver en check til de fattigste. For så bagefter at tage pengene igen med den anden hånd.

Hvad med kommuneforhandlinger? Her vil DF ikke være med til at spare de fire milliarder, som regeringen har bebudet - og nu er forhandlingerne udskudt? Hvad sker der?

Det skal ses i sammenhæng. Regeringen og DF, måske også LA, forhandler over pinsen og forventes, ifølge Avisen.dk's oplysninger, færdige i næste uge.

Så kan kommuneforhandlingerne starte. Men uden de besparelser på kernevelfærden, som DF ikke vil være med til. Mens regeringen vil spare 4 milliarder på kommunerne og 6 milliarder på statens budget inden 2013, vil DF hellere lade staten (læs: u-landsbistand, erhvervsstøtteordninger, udlændingeområdet etc.) tage slæbet.

Med spareplanen skudt ind foran kommuneforhandlingerne, kommer den til at diktere rammerne for det, der skal forhandles med kommunerne om.

Derfor kan kommunerne blive vindere, hvis staten tager en større del af spareslæbet.

Hvad betyder det her for DF? De laver jo finanslov hvert år, så er det noget særligt at lægge stemmer til Løkkes spareplan?

I deres egen selvforståelse, ja. DF ser dette som et skridt frem mod målet om at være 'regerings-duelige'. Nu skal de ind og tage ansvar for noget, de vil blive kritiseret for - der skal spares, og det vil komme til at gøre ondt.

Så det er slut med at stå som dem, der deler gaver ud til kernevælgerne på bekostning af udlændinge og udlandet. DF's kernevælgere bliver også ramt af denne pakke, og dermed viser det tidligere protest-parti, at det er blevet nærmest over-ansvarligt.

At en stor del af problemerne skyldes, at Danmark ikke lever op til EU's konvergenskrav, gør ekstra ondt på EU-modstanderpartiet DF. De bliver bedt om at lægge stemmer til, at de danskere, der har mindst, skal have endnu mindre for at tækkes EU.

Den pille kan kun sluges af et parti som DF, hvis det pakkes ind i ansvarlighed og regerings-duelighed.

Så det gør det.