Derfor pjækker kvinder mere end mænd

26. mar 2014, 11:41
Hver tiende dansker har pjækket fra arbejdet indenfor det seneste år, og det er især kvinderne, der vælger arbejdsdagen fra.

Syge børn, stress eller dovenskab.

Hver tiende af os pjækker fra jobbet en gang om året eller mere. Det viser en ny måling, som analyseinstituttet Wilke har lavet for Avisen.dk.

"Det er stærkt bekymrende, at der er så mange der melder sig syg uberettiget, og det tyder på at der er noget manglende harmoni på arbejdet eller derhjemme," siger Rikke B. Ørum, chef for HR- og Arbejdsmiljø i Dansk Erhverv.

Og kigger man længere ned i tallene, er det tilsyneladende kvinderne, der står for størstedelen af pjækkeriet.

Hele 13 procent af kvinderne har meldt sig syg uden at være det, mod mændenes 8 procent.

'Pjæk' er et mandeord

Men det er ikke dovenskab, der er baggrund for kvindernes beslutning om at tage en fridag - tvært imod.

"Hvis sådan en procentforskel bliver brugt forkert, så kan man jo tro at, kvinder bare sløser. Men sådan er virkeligheden ikke," siger arbejdsmarkedsforsker Rasmus Ole Rasmussen fra Roskilde Universitet.

Han vurderer at det i høj grad er for børnenes skyld, at kvinderne vælger arbejdet fra.

Det er nemlig i langt højere grad kvinderne, der tager sig af familiens syge børn, mens mændene hellere vil på arbejde.

"Det er mænd, der har opfundet begrebet pjæk for at hævde sig på bekostning af kvinderne. Og der er stor forskel på at spille kort med gutterne eller tage sig af familiens børn," siger han, og understreger:

"I virkeligheden er der formentlig mere pjæk i klassisk forstand fra mændenes side, end der er fra kvindernes."

'Jeg tjener jo mere end dig!'

Det giver Dansk Kvindesamfund ham ret i.

Ifølge Ulla Tornemand er det oftest med økonomien som undskyldning, at mændene tager på arbejde, og lader kvinderne melde sig syge:

"I og med kvinder i gennemsnit tjener mindre end mænd og i højere grad er på nedsat tid, er det billigere for familien at gå glip af kvindens lønindkomst, hvis hun må på sygedagpenge," siger hun og tilføjer:

"Det siger noget om, at vi stadig står med et stort problem i forhold til ligestillingen."

Klatsygefravær

Kigger man bort fra de kønsmæssige forskelle, er også begyndende sygdom en begrundelse for pjækkeriet vurderer Center for stress og trivsel:

"Man kan være træt og udslidt, og føle at man pjækker, når man melder sig syg, men i virkeligheden kan det være begyndende tegn på stress," siger organisationens direktør Jeanett Bonnichsen.

Hun mener, at pjækkeriet er et udtryk for dårlige relationer til sin ledelse:

"Det jo bekymrende, at man ikke har tillid nok til sin arbejdsgiver til at sige, at man trænger til en dag hjemme. Sådan burde det jo være."

Bliv hjemme!

Og noget tyder på, at flere med fordel kunne tage en dag hjemme.

For mens hver tiende melder sig syg uden at være det, møder 72 procent op på jobbet, selvom de er syge. Det viser en undersøgelse fra 2011, fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Og det kan i værste fald betyde at flere bliver langtidssygemeldt, fordi medarbejderne ikke passer godt nok på sig selv.

I sidste ende kan det altså betale sig, at kigge sig en ekstra gang i morgenspejlet, før der trækkes i arbejdstøjet.

Sådan spurgte vi:

Hvor tit melder du dig syg uden at være det?


Mænd:

Månedligt 0,0 %

Kvartalsvis 1,0 %

Halvårligt 2,9 %

Årligt 3,8 %

Sjældent/aldrig 92,3 %

 

Kvinder:

Månedligt 2,3 %

Kvartalsvis 2,0 %

Halvårligt 5,7 %

Årligt 3,2 %

Sjældent/aldrig 86,8 %

 

Kilde: Analyseinstituttet Wilke

638 adspurgte. Den statistiske usikkerhed er 3,88 på totaler.