Derfor handler kvinder, mens mænd går ned

18. jun 2012
Mange mænd bliver skræmte eller skrammer sig over at have et problem, de ikke selv kan løse, siger arbejdsmiljøkonsulent Ole Grønne.

Der er stor forskel på, hvordan mænd og kvinder reagerer, når de rammes af stress, fortæller Bo Netterstrøm, der er stressekspert og overlæge ved Arbejds- og miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

En del af billedet er, at mænd og kvinder er beskæftiget lidt forskelligt i samfundet.

Men en vigtigere forklaring på kønsforskellen hænger sammen med forskellige måder at handle på, når stressen melder sig, siger Bo Netterstrøm.

”Kvinderne reagerer voldsommere og hurtigere på en belastning. De søger hjælp, meget før mænd gør. Mænd går ofte og putter med det,” siger Bo Netterstrøm.

Skræmte mænd

Samme erfaringer har man gjort sig i Dansk Magisterforening, hvor man oplever en stærk overrepræsentation af kvinder, der henvender sig med arbejdsrelateret stress.

”Kvinder er hurtigere til at spørge sig selv: hvad kan jeg gøre, hvem kan jeg snakke med, og hvor er det hjælp? Mange mænd bliver skræmte eller skrammer sig over at have et problem, de ikke selv kan løse,” siger arbejdsmiljøkonsulent Ole Grønne.

Han taler om noget ”hulemands-agtigt”, der får mænd til at bide tænderne sammen, selv om det gør ondt værre, hvis stressen har fat.

Handlingslammelse

”Mænd vil meget gerne gå selv og handle sig ud af problemerne. Det fungerer ikke særligt godt, når man er ramt af stress. En del af lidelsen er netop handlingslammelse og en manglende evne til at vurdere, hvad der er vigtigt og uvigtigt. Det gør det ekstremt svært at arbejde sig ud af problemerne,” siger Ole Grønne.

”Og hvis man handler og eksempelvis trækker en streg i sandet over for chefen, så risikerer det let at blive ukontrollabelt eller utjekket,” siger Ole Grønne.

Mere selvomsorg

Oveni hatten synes mænd, at det er meget pinligt, at de får det dårligt over at passe deres arbejde.

”Derfor er der også mange, der skifte arbejder. Det er en måde at skjule på, at de ikke kan magte arbejdet her og nu,” siger Ole Grønne.

Generelt kan mænd fremstå underbehandlede i forhold til kvinder inden for sundhedssektoren.

Og ligesom at mænd er dårligere til at komme til lægen, når knæet værker, er de dårligere til at søge hjælp til at takle de psykiske lidelser, lyder det.

”Mange mænd mangler en bevidsthed omkring, hvor ondt du skal have det, og hvor længe, du skal gå, inden du søger hjælp. Der skal mænd have mere selvomsorg. De skal ikke affinde sig i at være stressede, men søge hjælp,” siger Ole Grønne.