Der er kommet mere bøvl, Inger

30. mar 2011, 22:45
Trods beskæftigelsesministerens kampagne Væk med bøvlet, Inger, er bunken af akasseregler på 100 dage vokset med 167 sider. Vi har ikke tid til klienterne mere, lyder det fra akasser og jobcentre.

Det var meningen, at de skulle have svundet ind - bunkerne med regler og paragraffer for arbejdsløse - efter beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) for præcis et år siden satte gang i kampagnen "Væk med bøvlet, Inger!".

Men i stedet er bunkerne vokset.

Den seneste opgørelse, som a-kassen Min A-kasse står bag, viser, at der alene de sidste 100 dage er kommet 167 sider ekstra med regler.

Jobkonsulenternes sektorformand i HK Christian Grønnemark er forarget over de mange nye sider med regler:

"Love og bestemmelser er nødvendige, men det har virkelig taget overhånd på beskæftigelsesområdet. Reglerne popper jo op som skvalderkål," siger han.

Morten Kaspersen, formand i A-kassernes Samvirke er enig med HK:

"Det er på tide, at Støjbergs ord følges af handlinger. Hvis ikke, de rubber neglene i ministeriet og på Christiansborg og gør reglerne mere enkle, er jeg alvorligt bange for, at der først sker noget til efteråret efter et folketingsvalg."

Morten Kaspersen hæfter sig ved, at det nu er et år siden ministeren lancerede kampagnen, og at Støjbergs egne 46 forslag heller ikke er blevet til noget endnu.

HK's Christian Grønnemark husker en tidligere reform, hvor politikere lagde hele 160 forslag til ændringer frem.

Men hver gang de fjernede en regel opstod der en ny et andet sted:

"Embedsmændene luger i forhaven, mens der popper ukrudt op i baghaven," fortæller han.

I Min A-kasse, som har talt de mange siders nye a-kasseregler, er utilfredsheden tydelig:

"Ledige brager fortsat ind i en tårnhøj mur af bureaukrati, når de stifter bekendtskab med beskæftigelsessystemet i Danmark. Bureaukratiet vokser, trods løfter om det modsatte fra regering og Folketing," siger kommunikationschef i Min A-kasse Simon Bauer.

Men embedsmændene i Arbejdsmarkedsstyrelsen mener ikke nødvendigvis, at flere sider fører til mere bureaukrati:

"Jeg synes, det er lidt simpelt bare at tælle siderne i lovgivningen. Det er ikke automatisk de længste regler, som er de mest komplicerede," siger kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen Morten Gantzwiller.

Han forklarer, at det kan være lettere sagt end gjort at rydde op i paragraffer:

"Vi er i gang med at gøre reglerne mere enkle, og jeg kan forsikre om, at det går trygt fremad. Men når man rører ved én regel, påvirker det altid et andet sæt af regler," siger han.

Jobkonsulenternes sektorformand, Christian Grønnemark er ikke tilfreds med Arbejdsmarkedsstyrelsens reaktion.

"Der skal til at ske noget nu. I øjeblikket bruger jobcentrene og a-kasserne al tiden på kontrolsystemer og regelændringer, i stedet for at hjælpe de ledige i job," siger Christian Grønnemark.