Debat: Lad os mindske den økonomiske ulighed

2. maj 2019
DEBATINDLÆG

Den økonomiske ulighed i Danmark er en forhindring for det stærke fælles velfærdssamfund. I Alternativet er vi optaget af at skabe balance, også på den bundlinje, vi kalder den sociale bundlinje. Derfor er den voksende ulighed i Danmark noget, jeg ser på med stor bekymring.

Uligheden i Danmark er steget de seneste mange år under skiftende regeringers politik. En undersøgelse foretaget i 2017 af Arbejdsmarkedets Erhvervsråd (AE) viste, at de 10 procent rigeste danskere ejer, hvad der svarer til næsten halvdelen af alle monetære/finansielle værdier i Danmark. Så stor ulighed har uheldige konsekvenser for sammenhængskraften i samfundet. Uligheden har betydning for, hvor mange børn der vokser op i fattigdom, hvor mange mennesker der ender som hjemløse, og for hvordan en lavindkomstfamilie på fx. kontanthjælp kan få deres hverdag til at hænge sammen, så også deres børn får mulighed for at mødes med jævnaldrende til fritidsaktiviteter.

Som folketingskandidat for Alternativet er jeg optaget af at mindske uligheden i samfundet, og jeg er fortaler for at alle mennesker får mulighed for at leve bedre, sundere og mere meningsfulde liv. Én vej dertil er, at de laveste indkomster får tilført flere penge, og at de økonomisk skæve reformer, der skaber fattige familier, afskaffes. I min optik er det derfor ganske fornuftigt at indføre et beskæftigelsesfradrag, der gives til de laveste indkomster, og som vil gøre en reel økonomisk forskel, også for dem der har en årsindkomst på 150.000 kr.

“De bredeste skuldre skal bære de tungeste læs”. Sådan lød engang et godt socialdemokratisk slogan. Det slogan er stadig et godt billede på, hvordan et velfærdssamfund bør indrette sig. Derfor er det også helt naturligt for mig at se på beskatningen af de store aktieindkomster. Ved blot at lade den beskatning stige to procentpoint fra 43% - 45% får vi 600 millioner kr. mere ind i fælleskassen. Penge, der naturligvis skal bruges til indsatser for samfundets mest udsatte borgere.

Et beskæftigelsesfradrag for de laveste indkomster og en en stigning på 2 procentpoint på aktieindkomster er blot to eksempler på, hvordan Alternativets udspil til et mere lige Danmark viser konkrete veje at gå for at ændre på den økonomiske del af uligheden. Alternativet er Danmarks grønneste parti og vi er samtidig et socialt bevidst parti, der politisk arbejder for, at alle borgere i Danmark uanset indtægt og social status skal være ligeværdige medlemmer i et stærkt tillidsfuldt fællesskab.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er ikke udtryk for A4 Nus holdning. Du er velkommen til i en sober tone at kommentere indlægget nedenfor. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]