Danske krav til USA om flyvninger

24. okt 2008
Den danske regering indskærper en række krav til amerikanerne pga. deres uvilje mod at oplyse om CIAs fangetransporter.

 

Det fremgår af den redegørelse, som udenrigsminister Per Stig Møller (K) sammen med justitsministeren og transportministeren netop har offentliggjort om USA omstridte transporter af terrorkrigens fanger.

Det drejer sig blandt andet om, at de danske myndigheder skal give tilladelse til overflyvning af dansk, grønlandsk og færøsk territorium.

Samtidig må flyvninger over dansk territorium ikke være i strid med de danske menneskeretsforpligtelser.

Den danske regering vil samtidig markere, at der tages "afstand fra ulovlige fangetransporter, hvilket vil sige transport af tilbageholdte, der finder sted uden for rammerne af relevant national og international lovgivning," som der står i redegørelsen.

Samtidig vil regeringen signalere, at den tager afstand fra "tiltag, som krænker tilbageholdtes rettigheder, herunder hemmelige tilbageholdelser, tidsubestemt tilbageholdelse, samt anvendelse af tortur".

Udenrigsminister Per Stig Møller vil nu tage initiativ til en diskussion og sagen med samarbejdspartnerne i Europarådet.

/Newspaq/

faktaboks