Tæt på verden: Dansk minister truer Robert Mugabe

5. sep 2013, 12:47
Danida er utilfreds med forholdene i Zimbabwe, men vedbliver at sende bistand. Landet risikerer fødevarekrise på landet næste år.

Valgafhandlingen i Zimbabwe er nu afsluttet. Organisationen for de sydafrikanske lande, SADC, har netop offentliggjort deres endelige rapport om valget, der peger på uregelmæssigheder, men anerkender valgene som frie, fredelige og relativt retfærdige. Samtidig truer en fødevarekrise landbefolkningen.

”Uregelmæssighederne ved valget får os ikke til at droppe udviklingsbistanden, men vi stopper den direkte bistand til statsinstitutionerne. I stedet  giver vi penge til  internationale og lokale organisationer, der blandt andet arbejder med kvinders og børns rettigheder og fremme af demokratiet,” udtaler udviklingsminister Christian Friis Bach i en pressemeddelelse.

“Vi truer ikke med at stoppe støtten, vi truer med at blive i Zimbabwe og bakke op om demokrati og menneskerettigheder.”

Ikke som ønsket

De mange uregelmæssigheder knyttet til valget har fået Danmark til at stoppe med den direkte bistand til Zimbabwes stat, men Danmark fortsætter med at støtte den zimbabwiske befolkning og de demokratiske reformbestræbelser i landet.

Valghandlingen er kristieret af observatører fra zimbabwiske og internationale organisationer. Kritikken handler blandt andet om forskelsbehandling af de politiske partier i medierne og vælgernes adgang til valglisterne.

I modsætning til de tidligere valg i 2002 og 2008 blev valget afholdt uden vold. Det har EU anerkendt, men der udtrykkes samtidig dyb bekymring for de betydelige uregelmæssigheder. Oppositionen ledet af Morgan Tvangirai har klaget, men opgivet forsøget.

Den internationale Human Rights Watch had (atter) forsøgt at presse Mugabe til at respektere menneskerettigheder i Zimbabwe. HRW har netop sendt en køreplan for den 89-årige præsident i et brev.

HRW taler om personlige rettigheder, mediefrihed, retsforfølgelse af ansvarlige for overgreb og at tillade de lokale menneskeretsfolk bedre arbejdsvilkår.

Dansk bistand

Det nye treårige danske bistandsprogram til Zimbabwe, der blev vedtaget i starten af 2013, er på i alt 525 millioner kroner.

Udover demokrati og menneskerettigheder støtter Danmark infrastruktur og privatsektordrevet landbrugsudvikling på lokalt niveau med henblik på at forbedre levevilkårene for befolkningen. Den statslige bistand til Zimbabwe i 2013, som nu afsluttes, er på en million kroner og går til byggeri af to retsbygninger.

Zimbabwe bevæger sig hastigt imod en fødevarekrise, rapporterer The Guardian. Hver fjerde borger på landet (2,2 millioner mennesker) risikerer at stå uden tilstrækkelig mad i 2014, vurderer FN’s fødevareorganisation WFP.

Robert Mugabes yderst kontroversielle jordreform, hvor han fratog hvide farmere jord og gav den til fattige politiske støtter, er ikke slået positivt igennem.

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.