Danny
- Det er en helt ulidelig situation at stå i. Jeg er angst og bekymret for fremtiden. Og så skal jeg oven i købet udsættes for den her behandling af et forsikringsselskab, jeg har indbetalt til i årevis, siger Danny Pedersen. Foto: Henrik Hviid

Danny slog hovedet mod jernbjælke: Nu kæmper han imod sit forsikrings­selskab

21. jul 2019, 13:37
FIK DU LÆST? Det fik alvorlige konsekvenser, da Danny Pedersen sagde ja til den speciallæge, hans forsikringsselskab foreslog. Nu advarer han andre om, at en lægeerklæring fra den forkerte læge kan ødelægge hele sagen og betyde, at man ikke kan få erstatning.

Denne artikel har tidligere været bragt den 11. februar 2019. Mange var glade for at læse den, og derfor bringer vi den igen. 

Danny Pedersen har brugt rigtig meget tid på at skrive mails til sit forsikringsselskab.

Det har nemlig taget fire måneder, før han og forsikringsselskabet Danske Forsikring, som hører under Top Danmark, nåede frem til en speciallæge, de begge kunne acceptere, til at lave en ny lægeerklæring. Dette er kulminationen på et sagsforløb, som foreløbig har varet næsten to et halvt år.

- Det er meget frustrerende. Alle de forslag til speciallæge, som min advokat og jeg er kommet med, har selskabet afvist uden at give en begrundelse. Man skulle tro, at lægen kun blev valgt ud fra, at han eller hun var kvalificeret inden for sit felt, men hvorfor insisterer de så på at bestemme, hvem det skal være? siger Danny Pedersen.

Knald eller fald

Det er ikke ligegyldigt, hvilken speciallæge du kommer til, hvis du har fået piskesmæld eller hjernerystelse og melder det til forsikringen.

Tværtimod kan valget af speciallæge betyde knald eller fald for, om du kan få erstatning af forsikringen.

Det er da tankevækkende, at alle mine andre lægepapirer peger på, at mine symptomer skyldes ulykken, men lige præcis de to læger, som forsikringsselskabet sender mig til, kommer frem til et andet resultat
Danny Pedersen

Flere advokater advarer mod, at forsikringsselskaberne ofte insisterer på bestemte speciallæger, som har en historik for at give forsikringsselskaberne ret, og som i nogle tilfælde skriver problematiske lægeerklæringer, hvor symptomerne skrives om til at være psykiske eller ikke-eksisterende.

Dette kan få store konsekvenser for de ulykkesramte kunder, som dermed ikke kan få erstatning fra den forsikring, de troede, dækkede. Det kan i yderste konsekvens betyde, at folk må gå fra hus og hjem, fordi de efter ulykken er for syge til at arbejde.

Advokat: Et udbredt problem

A4 Nu har talt med en række forsikringskunder, som er kommet i klemme efter at have været hos en speciallæge, som forsikringsselskabet har udpeget.

Danny Pedersen er en af dem. I hans tilfælde er advokaten meget opmærksom på, hvilke speciallæger, hun har dårlig erfaring med, og har derfor afvist forsikringsselskabets forslag. Derfor blev det til en månedlang korrespondance i efteråret 2018, hvor forsikringsselskabet afviste samtlige forslag til speciallæger fra advokaten uden at ville begrunde det.

- Det er et udbredt problem med snart samtlige forsikringsselskaber. Jeg har nogle sager, hvor vi skriver otte-ti mails frem og tilbage om valg af speciallæge, siger Nina Gejlsbjerg Larsen, som er Danny Pedersens advokat.

Banker hovedet op i færge

I forvejen har Danny Pedersens sag været længe undervejs.

Den 38-årige tidligere salgsleders liv ændrer sig brat, da han står ud af bilen og banker hovedet op i en jernbjælke i loftet på Molsfærgen i november 2015. Han falder om på dækket og lander på sin skulder på det hårde betongulv. Hans kæreste må ruske i ham for at få ham til bevidsthed.

Siden har han døjet med blandt andet hovedpine, smerter og følelsesforstyrrelser i skulder og arm, ekstrem træthed og problemer med koncentrationen, balanceevnen og hukommelsen. Han får pludselige anfald af svimmelhed og synsforstyrrelser, som ind imellem fører til opkastning.

Man tror, man har en forsikring, og så skal man trækkes gennem de her mærkværdigheder i flere år for at få den erstatning, man har ret til
Danny Pedersen

Da ulykken sker, er Danny Pedersen for nyligt blevet afskediget fra sit gamle job på grund af omstruktureringer. Fem måneder efter ulykken får han et nyt job, men det bliver snart tydeligt, at ulykken har påvirket hans helbred i en grad, så han ikke kan klare det.

Græd af smerte

Da det går op for ham, at symptomerne ikke lader til at forsvinde igen, melder han skaden til sit forsikringsselskab, da han er dækket af en ulykkesforsikring. På det tidspunkt er der gået næsten et år siden ulykken.

Danny Pedersen har dog været ved både egen læge, fysioterapeut og andre behandlere i mellemtiden i forsøget på at blive rask igen. Han sender de forskellige journaler med til Danske Forsikring, men deres besked er, at det ikke er nok til at træffe en afgørelse. Han skal have lavet en speciallægeerklæring. Forsikringsselskabet foreslår en bestemt læge, men skriver også, at Danny Pedersen selv kan foreslå en anden.

Han foreslår derfor en læge, som han har hørt er specialist inden for dette felt.

Danske Forsikring svarer imidlertid, at det ikke er muligt at få en tid ved denne læge, så Danny Pedersen accepterer forsikringsselskabets forslag. Det kommer han til at fortryde bittert.

Det er så slemt, at jeg ofte er nødt til at overveje om jeg kan tage mit lille barn op, når hun græder, fordi jeg risikerer at få mere ondt
Danny Pedersen

Neurokirurgen, han kommer til i foråret 2017, anerkender, at symptomerne delvist skyldes ulykken, som har givet et vrid i nakkehvirvlen og en hjernerystelse. Men hendes konklusion i lægeerklæringen er, at generne er midlertidige, og at de delvist skyldes slid på rygsøjlen.

I lægeerklæringen er der flere faktuelle fejl, mener Danny Pedersen. Blandt andet er hans ene skulder opsvulmet og hævet, men i erklæringen beskrives de som symmetriske. Der står også, at han har "fri bevægelighed" i nakken.

- Fri bevægelighed? Det gjorde så ondt, da hun drejede min nakke, at jeg græd af smerte. Når jeg læser den erklæring, bliver jeg i tvivl om den overhovedet handler om mig, siger han.

Læge: De har aldrig kontaktet mig 

Danny Pedersen vælger selv at betale for at få lavet en lægeerklæring hos den speciallæge, han oprindeligt havde foreslået. I denne forbindelse finder han også ud af, at det ikke er korrekt, at forsikringsselskabet ikke kunne bestille tid hos lægen. Ifølge lægen har forsikringsselskabet nemlig aldrig forsøgt.

"Vi har ikke modtaget nogen anmodning fra omtalte forsikringsselskab i denne periode. Vi har haft flere ledige tider til undersøgelser, så det ville have været muligt at undersøge Danny Pedersen i denne periode," lyder det i en mail fra lægesekretæren.

Den nye speciallæge når frem til en anden konklusion end den læge, forsikringsselskabet valgte: Skaderne skyldes klare følger efter hjernerystelse med svære kognitive problemer på grund af ulykken - ikke slid på rygsøjlen.

Hun begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om jeg overhovedet er kommet til skade på den måde, jeg beskriver
Danny Pedersen

En konklusion, som også flugter med det som andre behandlere, Danny Pedersen har været ved undervejs, har vurderet.

Selvom han sender forsikringsselskabet den nye erklæring, vil de stadig ikke anerkende Danny Pedersens skade, og han oplever igen og igen, at den første lægeerklæring bliver tillagt mest betydning.

Da sagen havner ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), fordi Danske Forsikring vil have deres vurdering af méngraden, spænder den første lægeerklæring for alvor ben for Danny Pedersens sag: AES tror, at forskellen på de to lægeerklæringer skyldes en forværring i hans helbred snarere end forskel på lægerne, og det mener AES ikke kan lade sig gøre.

- Det betyder jo, at hvis man først én gang har fået lavet en lægeerklæring fyldt med fejl, så kan den ødelægge hele ens sag, uanset hvor mange man så får lavet, der siger noget andet, siger Danny Pedersen.

Hold-kæft-bolsje

Danny Pedersen klager derfor flere gange gennem det næste år til forsikringsselskabet over lægeerklæringen, men Danske Forsikring svarer undvigende og undlader i mange tilfælde at svare på hans henvendelser.

Artiklen fortsætter efter billedet

I ren frustration skrev Danny pedersen en anmeldelse af selskabet på Trustpilot.

Først da Danny Pedersen skriver en dårlig anmeldelse på Trustpilot, svarer selskabet. De vælger pludselig at anerkende en del af hans sag, nemlig lette nakkegener svarende til otte procents méngrad. Han får derfor tildelt en erstatning, som dog er langt mindre end det, han er forsikret for. Selskabet vil nemlig stadig ikke tage stilling til de andre skader, Danny Pedersen har anmeldt, nemlig hjernerystelse og nerveskade.

Samme dag som han havde skrevet på TrustPilot, vælger forsikringsselskabet at anerkende en del af hans skade og udbetale erstatning. Bemærk datoen.

- Jeg har så store smerter, at jeg hverken kan holde til at arbejde eller lave noget i hjemmet. Det mener de så er lette nakkegener, fordi de baserer det på den fejlagtige lægeerklæring.

Samtidig gør selskabet opmærksom på, at han ikke kan få svar på sin klage over lægeerklæringen og de spørgsmål, han har rejst til den.

- Timingen er mærkelig. Det virker som om de forsøgte at give mig et hold-kæft-bolsje, siger han.

Lægeerklæringen, der forsvandt 

Efter at have klaget over den første speciallægeerklæring gentagne gange igennem over et år og bedt om at den ikke tæller med i sagen, kommer der endelig et svar fra forsikringsselskabet i september 2018.

"Vi har taget din klage omkring undersøgelsen hos overlæge (navn fjernet, red.) til efterretning, og vi vil godt tilbyde, at vi får lavet en ny undersøgelse hos en anden neurokirurgisk overlæge, så vi kan vurdere sagen igen," skriver Danske Forsikring.

Her begynder fire måneders tovtrækkeri i efteråret 2018, hvor forsikringsselskab og advokat ikke vil acceptere nogen af de speciallæger, modparten foreslår. Til sidst giver forsikringsselskabet dem et ultimatum: Acceptér et af vores lægeforslag, ellers bliver der ikke nogen ny undersøgelse.

Jeg er angst og bekymret for fremtiden. Og så skal jeg oven i købet udsættes for den her behandling af et forsikringsselskab, jeg har indbetalt til i årevis
Danny Pedersen

I januar 2019 er Danny Pedersen derfor ved endnu en af de speciallæger, som Danske Forsikring har foreslået. Her opdager han til sin forbløffelse, at Danske Forsikring ikke har sendt speciallægeerklæring nummer to med, med kun den første lægeerklæring, han havde klaget over.

- Jeg havde i forvejen råbt vagt i gevær, fordi jeg kunne se, den lægeerklæring ikke var på bilagslisten, selvom jeg havde en klar aftale med forsikringsselskabet om, at alt materiale i sagen skulle sendes til den nye speciallæge. Men selvom jeg havde kontaktet dem inden og specifikt bedt dem om at sende den erklæring, havde de ikke gjort det. Det gør jo, at udgangspunktet for en retvisende undersøgelse er rigtig dårligt, siger hans advokat, Nina Gejlsbjerg Larsen.

Danske Forsikring fastholder, at den manglende lægeerklæring blev sendt til den nye speciallæge før undersøgelsen. I den nye speciallæges erklæring, som A4 Nu er i besiddelse af, står der imidlertid, at den er baseret på de sagsakter, lægen har fået tilsendt, efterfulgt af en liste over disse. Den omtalte lægeerklæring er ikke på listen.

"Lægeerklæringen er ét stort angreb på mig" 

Undersøgelsen hos den nye speciallæge beskriver Danny Pedersen som et langt forhør, afbrudt af få minutters fysisk undersøgelse.

- Det stikker helt af. Hun begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om jeg overhovedet er kommet til skade på den måde, jeg beskriver, og om jeg virkelig blev afskediget fra mit gamle job på grund af omstruktureringer. Hun vil gerne have det til at handle om stress, fortæller Danny Pedersen.

Screenshot af den tredje lægeerklæring.

Lægeerklæringen bruger flere steder ordet "angiveligt" om forhold omkring ulykken og Danny Pedersen.

Danny Pedersen peger også på, at erklæringen beskriver undersøgelser, der ikke blev udført. Flere steder har lægen blot kopieret ordret det, som stod i den første lægeerklæring.

- Den er ét stort angreb på mig. Jeg synes, det er groft, at man skal udsættes for sådan en mistro. Der er jo ingen ved sine fulde fem, der ønsker at være i den situation, jeg er i, hvor man risikerer at miste sit job, sit hus og sin familie. Man tror, man har en forsikring, og så skal man trækkes gennem de her mærkværdigheder i flere år for at få den erstatning, man har ret til, siger Danny Pedersen.

Screenshot af den tredje lægeerklæring.

Han mistænker forsikringsselskaberne for med vilje at udvælge læger, som de har erfaring med laver erklæringer, som ikke giver patienten ret.

- Det er da tankevækkende, at alle mine andre lægepapirer peger på, at mine symptomer skyldes ulykken, men lige præcis de to læger, som forsikringsselskabet sender mig til, kommer frem til et andet resultat.

"Helt ulidelig situation"

Danny Pedersen er frustreret, vred og fortvivlet over den behandling, forsikringsselskabet har udsat ham for.

- Jeg var rask og havde et godt job. Nu er jeg for syg til at arbejde, har måttet droppe alle mine fritidsinteresser og kan næsten ikke holde til at have et socialt liv, siger Danny Pedersen, og fortsætter:

- Det er så slemt, at jeg ofte er nødt til at overveje, om jeg kan tage mit lille barn op, når hun græder, fordi jeg risikerer at få mere ondt. Det er en helt ulidelig situation at stå i. Jeg er angst og bekymret for fremtiden. Og så skal jeg oven i købet udsættes for den her behandling af et forsikringsselskab, jeg har indbetalt til i årevis.

Når jeg læser den erklæring, bliver jeg i tvivl om den overhovedet handler om mig
Danny Pedersen

 TopDanmark, som ejer Danske Forsikring, har kun villet svare skriftligt, og gør opmærksom på, at de ikke må kommentere på navngivne lægers afgørelser.

- Det er helt normal brancheprocedure, at der ved personskader er en dialog mellem kunden og eventuelt kundens repræsentant og forsikringsselskabet om valget af speciallæge – et valg begge parter skal blive enige om. Vi følger Forsikring & Pensions retningslinjer for indhentelse af speciallægeerklæring, skriver Jens Langergaard, kommunikationschef i TopDanmark.

TopDanmark beklager dog episoden, hvor Danny Pedersen fik besked på, at det ikke var muligt at få tid hos den ønskede speciallæge. Det skyldtes en misforståelse, lyder det fra Jens Langergaard.